Vijesti

Sindikat uprave RS u obilasku Opštinskih sindikalnih organizacija Stare Hercegovine

02.09.2020 | 15:17 Sindikat uprave RS u obilasku Opštinskih sindikalnih organizacija Stare Hercegovine

Rukovodstvo Sindikata uprave RS na području lokalnih zajednica Stare Hercegovine zajedno sa  Opštinskim sindikalnim organizacijama ovih dana provodi svoje redovne aktivnosti i radno konsultativne sastanke. 

Rukovodstvo Sindikata uprave RS na području lokalnih zajednica Stare Hercegovine zajedno sa  Opštinskim sindikalnim organizacijama ovih dana provodi svoje redovne aktivnosti i radno konsultativne sastanke.   Osnovni razlog je analiza stanja u jedinicama lokalne samouprave izazvanog pandemijom virusa korona. Razgovaraće se i o poštovanju  utvrđenih radničkih prava iz Posebnog koletivnog ugovora čiji su potpisnici Vlada RS i Sindikat uprave RS kao i o drugim važnim sindikalnim pitanjima.

Predsjednik Sindikata uprave RS Božo Marić danas je održao sastanak u Foči sa članovima opštinske Sindikalne organizacije.  

Sve odredbe Posebnog kolektivnog ugovora u Opštini Foča, na čijoj izradi se dugo radilo su ispoštovane,  istakao je i izrazio zadovoljstvo Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave RS.

„Ono što mi je jako drago u Foči je da čujem je da se poštuju sve odredbe Posebnog kolektivnog ugovora. Drago nam što ovdje nema dugovanja prema radnicima, što su izmirene sve obaveze, prvenstveno zahvaljujući Sindikalnoj organizaciji opštinske uprave Foča“, rekao je Marić.  

U Višegradu će se sutra održati regionalni sastanak na kome će prisustvovati sindikalni predstavnici iz Rogatice, Višegrada, Čajniča, Rudog, Novog Goražda i Foče.  Analiziraće se položaj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, primjena Posebnih kolektivnih ugovora kao i prijedlog Sindikata uprave da se formira  strukovni odbor  vatrogasaca u okviru ovog Sindikata, kako bi se popravio i poboljšao status ljudi koji u izuzetno teškim situacijama svoje živote reskiraju da bi spasili tuđe.  

Jedna od teme o kojoj će sindikalci razgovarati je i povratak velikog broja zaposlenih u administrativnim opštinskim službama  u Sindikat uprave, a koji su ranije prešli u takozvani Žuti sindikat.

„ Ljudi su shvatili da su prevareni i evo sada, nakon izvjesnog vremena, oni nas kontaktiraju jer su spoznali da je Sindikat uprave neko ko se zaista istinski bori za položaj zaposlenih u oblasti javne uprave u RS. To nas raduje jer je to dokaz da ono što mi radimo prolazi zapaženo kod naših članova kao i kod ostalih radnika u okviru javne uprave“, kaže Marić.

U narednom periodu Sindikat uprave RS će Posebne kolektivne ugovore uređivati na način da se oni primjenjuju isključivo na  članove Sindikata uprave, potpisnika Kolektivnog ugovora.

„Smatramo da nije uredu da neko drugi crpi prava koja je uredio Sindikat uprave, a da istovremeno ima oportunističke stavove prema tom Sindikatu. Sve što radnici crpe i što dobijaju kao materijalnu naknadu iz svog radnog odnosa najzaslužniji je Sindikat uprave koji je ta prava uredio. U prilog tome govori da Odluka koju je donijela Vlada RS koja uređuje neke opšte odredbe, kao što su naknada za smrt člana uže porodice, rođenja djeteta, odlaska u penziju, otpremnine i tako dalje, da su one na nivou najniže plate u RS, a da smo mi kroz kolektivne ugovore za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i u javnoj upravi  uredili  da su oni dva do tri puta veći od onih opštih odredbi“, pojasnio je predsjednik Sindikata uprave RS Božo Marić.

Ukoliko neko nije član Sindikata uprave i ne vjeruju u ono što on radi, onda se dobija naknada u visini najniže plate, dok članovi  Sindikata za iste naknade dobijaju dvije do tri prosječene plate.Tek tada će radnici shvatiti koliko je suštinski važan Sindikat kao korektivni faktor koji se brine za položaj i interese radnika.  To će doći do izražaja naredne godine kada će u RS krenuti ofanzivnija priča o reformi javne uprave u RS, rekao je predsjednik Sindikata uprave RS Božo Marić.

Izvor: Radio Foča

Podijelite vijest: