Vijesti

SO Foča: Ministarstvo da preispita koncesiju za MHE „Bjelava“

20.05.2021 | 17:32 SO Foča: Ministarstvo da preispita koncesiju za MHE „Bjelava“

Odbornici Skupštine opštine Foča usvojili su na današnjoj posebnoj sjednici zaključak kojim su pozvali nadležna ministarstva i Komisiju za koncesije Republike Srpske da, u skladu sa Deklaracijom o zaštiti rijeka, a posebno imajući u vidu mogućnost ugroženosti gradskog vodovoda, detaljno analiziraju i preispitaju ugovor o koncesiji za gradnju malih elektrana u slivu rijeke Bjelave iz oktobra 2019, kao i ankes jedan ugovora iz januara ove godine.

Odbornici Skupštine opštine Foča usvojili su na današnjoj posebnoj sjednici zaključak kojim su pozvali nadležna ministarstva i Komisiju za koncesije Republike Srpske da, u skladu sa Deklaracijom o zaštiti rijeka, a posebno imajući u vidu mogućnost ugroženosti gradskog vodovoda, detaljno analiziraju i preispitaju ugovor o koncesiji za gradnju malih elektrana u slivu rijeke Bjelave iz oktobra 2019, kao i ankes jedan ugovora iz januara ove godine.

U zaključku je navedeno da pri analizi i preispitivanju treba imati u vidu činjenicu da se planirana Mala hidroelektrana „Bjelava“ i njen cjevovod nalaze neposredno uz glavni vodovod koji Foču napaja vodom i da se sa njim ukršta.

„Prioritet opštine Foča je sigurno snabdijevanje građana vodom za piće sa novoizgrađenog primarnog vodovoda sa izvorišta „Lučka vrela“ i „Česme“ i da izgradnja ove MHE ni na koji način ne smije ugroziti snabdijevanje građana vodom za piće. S obzirom da je izgradnja MHE „Bjelava“ izazvala mnoštvo negodovanja i burnih reakcija, kako stanovništva opštine Foča, tako i nevladinih organizacija i udruženja, smatramo da nadležna ministarstva moraju uključivati ova lica kao stranke u postupke koji slijede radi pribavljanja potrebne dokumentacije za izgradnju MHE „Bjelava“, stoji u zaključku.

Skupština opštine je, ovim zaključkom, naložila organima jedinica lokalne uprave da obustave eventualno davanje saglasnosti i odobrenja investitoru za postavljanje transportnih cjevovoda za MHE „Bjelava“ na javnom zemljištu do izvršene analize i preispitivanja ugovora o koncesiji.

Fočanski parlament je zatražio od nadležnog ministarstva da obaveže investitora da izradi adekvatnu studiju uticaja na životnu sredinu sa posebno obrađenim uticajem na snabdijevanje opštine pitkom vodom.

U zaključku je naglašeno da SO Foča i izvršna vlast podržavaju sve investicije  koje  su u skladu sa zakonskim propisima, a da kao strateški fokus u narednom periodu ističu bolju iskorišćenost hidropotencijala uz mogućnost zapošljavanja većeg broja radnika sa područja opštine.

Načelnik opštine Milan Vukadinović je u izjavi medijima rekao da će zaključci biti upućeni nadležnim ministarstvima od kojih očekuju odgovor.

On je napomenuo da pitanje malih hidroelektrana treba odvojiti od pitanja gradnje velikih hidroelektrana na Drini, koje su, kako je rekao, strateški projekti od životnog značaja za Foču, Srpsku i BiH.

Jovan Drakul, predsjednik Udruženja građana „Bjelava“, na čiju incijativu je ova problematika uvrštena u dnevni red Skupštine, izrazio je zadovoljstvo usvojenim zaključcima.

„Nadamo se da će ministarstvo uvažiti ove zahtjeve i da će prekinuti bilo kakve postupke izdavanja dozvola. Ukoliko dođe do tih procesa i javnih rasprava, mi imamo sve argumente i potpuno smo sigurni da do izgradnje neće doći, jer ćemo oboriti sve te potencijalne dozvole“, rekao je Drakul.

Član ovog udruženja Miljan Mališ rekao je da nisu ni očekivali da SO Foča može zabraniti gradnju.

„U svakom slučaju ovo je velika naša pobjeda. Nadamo se da će ministartvo ispitati put te koncesije, njenu zakonitost i da će se na kraju ta koncesija poništiti, jer činjenica je da postoje pokrenute tužbe i upravni postupci“, rekao je Mališ.

Prije odborničke rasprave, načelnik Odjeljenja za urbanizam Ranko Popović pojasnio je da je za izdavanje lokacijskih uslova i dozvola za gradnju malih elektrana na Bjelavi nadležno resorno ministarstvo.

On je istakao da su dosadašnji radovi probijanja putne trase uz rijeku Bjelavu i uz glavni cjevovod izazvali negodovanje i burne reakcija stanovnika, te da je stav izvršne vlasti da je, zbog zajedničkog interesa, protiv ove investicije ako ugrožava cjevovod.

Pomoćnik ministra za prostorno uređenje Republike Srpske Dragan Jeftić, koji je prisustvovao sjednici, poručio je odbornicima da u najvećem broju slučajeva ministarstvo postupa u skladu sa mišljenjem lokalne uprave.

Mališ je ispred Udruženja „Bjelava“ informisao odbornike da su radovi u koritu Bjelave počeli u martu prošle godine, za vrijeme policijskog časa, mjesec i po prije nego što je investitor dobio dozvolu za goeloško istraživanje.

On je naveo da je investitor, preduzeće „Srbinjeputevi“ iz Foče pri probijanju putne trase izašlo iz zone dozvoljene za geološka istraživanja, izmjestilo rijeku iz njenog prvobitnog korita, nelegalno posjeklo ogromnu količinu šume i uzurpiralo privatna imanja, ne riješivši imovinsko-pravne odnose i istovremeno ugrozivši sanitarnu zonu zaštite gradskog vodovoda.

Goran Đuković, predstavnik preduzeća „Srbinjeputevi“, rekao je da su radovi počeli u aprilu 2020, a da su u martu samo izvođene pripreme za te radove. On je negirao navode da nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Đuković je imao oštru raspravu sa odbornicima SDS-a, pri čemu se udaljio od tematike, pa mu je predsjednik Skupštine Srđan Drašković oduzeo riječ, nakon čega je on napustio zasjedanje prije završetka ove tačke dnevnog reda.

Zaključci koji su usvojeni usaglašeni su između svih odborničkih klubova, pa su dobili gotovo jedinstvenu podršku, a pri glasanju je uzdržan bio samo odbornik SDA Izet Spahić.

On zaključke nije podržao, kako je pojasnio predsjednik Drašković, iz principijelnih razloga, jer se nisu odnosili i na ranije izgrađene elektrane na području opštine Foča.

Skupština nije podržala prijedlog zaključka Kluba odbornika SDS-a i odbornika DNS-a Milorada Kostića kojim bi se izrazio stav da je fočanski parlament protiv gradnje malih hidroelektrana na području ove opštine, kao i protiv daljih aktivnosti gradnje MHE u slivu rijeke Bjelave, a pridržavajući se Deklaracije Narodne skupštine o zaštiti rijeka.

Izvor: Radio Foča

Podijelite vijest: