Vijesti

Ombudsman za djecu: Stvoriti uslove za njegu, obrazovanje i osposobljavanje za rad osoba sa Daun sindromom

20.03.2021 | 15:39 Ombudsman za djecu: Stvoriti uslove za njegu, obrazovanje i osposobljavanje za rad osoba sa Daun sindromom

Iz institucije Ombudsman za djecu Republike Srpske, povodom  Svjetskog dana osoba sa Daun sindromom,  podsjećaju na obavezu vlasti i društvene zajednice u cjelini na postupanje u skladu sa odredbama Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, koja obavezuje na stvaranje uslova za njihovu  posebnu njegu, obrazovanje, osposobljavanje za rad koji će im obezbijediti potpun i dostojan život i postizanje za njih najvećeg stepena samostalnosti i socijalne integracije.

Iz institucije Ombudsman za djecu Republike Srpske, povodom  Svjetskog dana osoba sa Daun sindromom,  podsjećaju na obavezu vlasti i društvene zajednice u cjelini na postupanje u skladu sa odredbama Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, koja obavezuje na stvaranje uslova za njihovu  posebnu njegu, obrazovanje, osposobljavanje za rad koji će im obezbijediti potpun i dostojan život i postizanje za njih najvećeg stepena samostalnosti i socijalne integracije.

Svjetski dan osoba sa Daun sindromom obilježava se 21. marta, a sam naziv predstavlja skup zajedničkih znakova i karakteristika i potiče od engleskog ljekara Džona Langdona Dauna, koji je 1866. godine prvi opisao sindrom kod osoba s određenim stepenom smetnji u razvoju. 

Dan osoba s Daun sindromom prvi put je obilježen u Singapuru 2006.godine.

Budući da postoje tri kopije 21. hromozoma, regularni tip sindroma Daun poznat je i kao trisomija 21, tako da je i za datum obilježavanja odabran 21. mart kao simbolično predstavljanje tih triju kopija 21. hromosoma.

Obilježavanjem Svjetskog dana sindroma Daun želi se podsjetiti i javnost na osobe s ovim poteškoćama, i pri tome podstaći ljude za veće poštovanje prava ljudi s Daunovim sindromom. Većim razumijevanjem i poboljšanjem njihovog položaja u društvu možemo poboljšati kvalitet života osoba s sindromom Daun.

Simbol Dana sindroma Daun su šarene čarape jer ih osobe s Daun sindromom ne mogu upariti. Nošenjem šarenih čarapa pokazuje se podrška borbi osoba s Daun sindromom kako bi se što bolje integrisali u društvo.

Iako cijeli svijet 21. marta obilježava Svjetski dan osoba sa Daun sindromom, osobama sa ovim poremećajem  svaki dan je Dan osoba sa Daun sindromom, i mi kao društvo trebamo svi da damo svoj doprinos da se stvari mijenjaju kako bi ukazali na potrebe osoba sa  Daun sindromom, kao i da je neophodno edukovati ljude iz svih oblasti zajednice u kojoj živimo, jer je ključ u poznavanju onoga što Daun sindrom jeste, onoga što  dijete s Daun sindromom može da uradi.

Moramo znati da je u različitosti ljepota i bogatstvo života, a svi mi moramo prihvatiti i te različitosti i tako obogatiti i sebe i druge oko nas, posebno djecu koju pripremamo za život u toleranciji i miru.

Ombudsman za djecu podsjeća i na poštovanje Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, a i domaće propise u ostvarivanju prava djece sa poteškoćama u razvoju, na njihovo ravnopravno učešće u društvu, u kojem treba da uživaju pun i dostojan život, u uslovima u kojima se obezbjeđuje njihovo dostojanstvo, postiže samostalnost i olakšava aktivno učešće u zajednici, navodi se u saopštenju Ombudsmana za djecu.

Izvor: Radio Foča

Podijelite vijest: