Vijesti

Nesavjesni građani i kamenje bacaju u kanalizaciju

03.07.2024 | 17:09 Nesavjesni građani i kamenje bacaju u kanalizaciju

Kese, komadi plastike, tkanine, kiseli kupus i druge vrste otpada često začepe gradsku kanalizacionu mrežu. Zbog toga iz preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Izvor“ apeluju na građane da ne bacaju otpad u toaletne šolje, šahtove i kanalizacione odvode.

Nemarni postupci i bahate navike građana često uzrokuju začepljenje kanalizacionih vodova, što dovodi do izlivanja fekalija na ulice i javne površine, kažu u „Izvoru“.

Direktor, Milan Grujičić navodi da građani bacaju sve u odvode.

„Često se ubacuju vlažne maramice, mirisi za šolje, kiseli kupus, otpaci od hrane, razne masnoće. Nedavno smo zatekli i kamen iz kupusa. Tada ni naše mašine ne mogu izgurati toliki materijal“, priča Grujičić.

Kanalizaciona mreža u Foči je relativno dobra, kaže on, ali ima nedostataka.

„Mrežu održavamo na različite načine, preventivno svakodnevno obilazimo šahtove, linije, podižemo poklopce, a često nailazimo na zatrpane šahtove ili auta parkirana na poklopcima što nam otežava čišćenje. Imamo mašinu i prilikom otčepljavanja nailazimo na sve pomenute vrste otpada pa čak i na šljaku.  Ponekad angažujemo i „skip“ da bismo pronašli kvar“, rekao je Grujičić za Radio Foču.

Do začepljenja najčešće dolazi kada je cijev oštećena i otpad se na tom mjestu zaglavi, kaže Grujičić dodajući da kanalizaacija i voda i kroz takvu cijev prolaze bez problema.

Iako je stanje rešetaka i propusta za oborinske vode zadovoljavajuće, ipak na nekim lokacijama nedostaju.

„Treba još rešetaka ugraditi, na mjestima gdje je ulica neravna i tada je neophodno izravnavanje. Ima mnogo takvih mjesta. Na više lokacija mi smo to pročistili jer voda nanese zemlju i lišće. Po pravilu bi trebala biti odvojena kišna od fekalne kanalizacije dok je u Foči i dobrom dijelu mješovit odvod“, ukazao je Grujičić.

Poseban problem predstavljaju septičke jame koje se ne mogu očistiti zbog nepristupačnosti.

„Normalno je da se izgradi septička jama gdje nema kanalizacione mreže. Međutim moraju se graditi na mjestima gdje mašina može prići kako bi je očistila. Često nas optužuju da ne želimo da radimo te poslove, što nije tačno. Razlog je isključivo u tome što ne možemo očistiti septičku jamu zbog nepristupačnosti“, objasnio je Grujičić.

Iz „Izvora“ apeluju na građane da ne bacaju otpad u kanalizacionu mrežu.

„Zamolio bih sve građane da, zbog lakšeg održavanja i njih samih, ne bacaju otpad u kanalizacione odvode. Na svakoj vlažnoj maramici piše da se ne bacaju u kanalizaciju. Ne bacajte ostatke od ručka jer to stvara masnoće koje uzrokuju začepljenje“, napominje direktor „Izvora“.

Podsjećaju da je preduzeće „Izvor“ nadležno za održavanje kanalizacione mreže duž ulica i šahtova, dok su za priključne vodove do stambenih objekata nadležne zajednice etažnih vlasnika i domaćinstva.

Novinar: Vladimir Pantović
Izvor: Radio Foča

Podijelite vijest: