Vijesti

Predstavnjeno istraživanje „Zadovoljstvo građana kvalitetom života u opštini Foča“

12.10.2020 | 16:19 Predstavnjeno istraživanje „Zadovoljstvo građana kvalitetom života u opštini Foča“

Centri civilnih inicijativa (CCI) u Foči su putem održanog uličnog štanda predstavili istraživanje o „Zadovoljstvu građana kvalitetom života u opštini Foča“. Provođenjem studije o kvalitetu života građana daje se presjek trenutne situacije u okviru raznih oblasti života, kao i načinu na koji se ljudi ophode prema istim.

Centri civilnih inicijativa (CCI) u Foči su putem održanog uličnog štanda predstavili istraživanje o „Zadovoljstvu građana kvalitetom života u opštini Foča“. Provođenjem studije o kvalitetu života građana daje se presjek trenutne situacije u okviru raznih oblasti života, kao i načinu na koji se ljudi ophode prema istim.

Cilj uličnog standa je da se kroz direktnu komunikaciju s građanima predstave rezultati istraživanja projekta o kvalitetu života pod nazivom „Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitet života građana/ki“ koja su urađena u tekućoj godini.

-Istraživanja smo proveli u 15 opština u Bosni i Hercegovini i došli do reprezentativnih podataka  koji imaju značajan doprinos za društvenu politiku, identifikujući potrebe i manjkavost brojnih područja kvaliteta života i otkrivajući u kom pravcu treba da bude usmjeren rad lokalnih institucija – rekao je  koordinaotr CCI-a Alen Čular.

Provedeno istraživanje je pokazalo kako najveći uticaj na objektivni kvalitet života, koji za Foču iznosi 6,8 od maksimalnih 10, imaju infrastruktura, lokalna uprava, aktivnosti lokalne uprave na zaštiti životne sredine, kultura, sport i tehnologija.

Analizom indeksa sreće, zaključuje se da je najveći broj ispitanika (41,0%) iskazao visok nivo indeksa sreće (8,4) i zadovoljstva sopstvenim životom (7,4) u odnosu na relativno niži indeks objektivnog kvaliteta života (6,8) što pokazuje da ljudi nisu najsrećniji u najbogatijim društvima i da na to izuzetno utiču tradicionalni sistemi vrijednosti i kultura.

Rezultati istraživanja biće predstavnjeni i putem „Foruma kandidata“ na kojem će kandidati na načelnika opštine Foča dobiti priliku da odgovre kako unaprijediti stanje u oblastima koje su kroz navedena istraživanja, ali i od strane sugrađana identifikovana kao prioritet.  

Prema mišljenju građana Foče najvažnija tri pitanja koja treba da imaju prioritet su infrastruktura, povezanost i javni prevoz koje takođe smatraju veoma lošima, rijetkim i nepouzdanim i bogatsvo prirodnih resursa koje je zanemareno.

Izvor: Radio Foča

Podijelite vijest: