Zdravstvo

Sestrinstvo- brojni problemi, ali i brojne radosti plemenitog poziva

17.05.2024 | 15:36 Sestrinstvo- brojni problemi, ali i brojne radosti plemenitog poziva

Sestrinska profesija, kao temelj zdravstvene zaštite, ostvaruje stalni napredak, ali je i dalje prate brojni problemi, kao što su preopoterećenost poslom, nedovoljno prepoznavanje i priznavanje medicinskih sestara i tehničara i njihov nedostatak u sistemu zdravstvene zaštite, istaknuto je danas na Trećem naučnom skupu sestrinstva sa međunarodnim učešćem na Medicinskom fakultetu u Foči.

Medicinska sestra u Domu zdravlja u Istočnom Sarajevu Jovana Mrdić kaže da im razne edukacije i seminari, uz ljubav prema poslu i stalnu posvećenost, daju mogućnost da napreduju.

„Svi pacijenti se na kraju sliju u Dom zdravlja, sa svim nalazima, receptima, previjanja, infuzije, injekcije, terapije od strane specijalista, nastavak postoperativnog liječenja, sve se na kraju svede na primarnu zdravstvenu zaštitu. U službi smo naših pacijenata, širokog srca uvijek spremni da ih prihvatimo i da im pomognemo“, poručuje Mrdićeva.

„Ekonomska moć sestrinstva“ je globalna tema ovogodišnjeg Međunarodnog vijeće medicinskih sestara, koje udruženjima širom svijeta daje smjernice u cilju osnaživanja ove profesije.

Šef Katedre za zdravstvenu njegu Medicinskog fakulteta Jelena Pavlović ističe da ova profesija napreduje, uprkos problemima i uprkos paradoksu da u zdravstvenim ustanovama nedostaje ove radne snage, a istovremeno je dosta medicinskih sestara na biroima rada u potrazi za poslom.

Ona kaže da su sa jedne strane problemi, a sa druge strane radosti ove profesije, koju odlikuju humanost, saosjećajnost, lijepa riječ i timska saradnja.

„Takva profesija se treba braniti samo kontinuiranim radom, stalnim obrazovanjem i ulaganjem u sestrinstvo, jer na taj način možemo stvoriti novu radnu snagu i ulagati u postojeću, a samim tim svi zdravstveni sistemi će biti pristupačniji i održivi“, kaže Pavlovićeva, koja je i predsjednik Udruženja diplomiranih medicinara zdravstvene njege Republike Srpske.

Ona dodaje da je dosta pomaka i da se dosta ulaže, da su ministarstva i ostali donosioci odluka prepoznali važnost sestrinstva, ali i da je vrijeme za dodatne promjene.

„Moramo se udružiti i udruženim snagama zajedno raditi, sestre moraju biti više odgovornije i više aktivnije u cijeloj ovoj priči, zato danas i djelujemo timski, zajedno Medicinski fakultet i dva udruženja, koja su organizovali ovoj program, pokušavamo da detektujemo probleme i da radimo na njihovom rješavanju“, poručila je Pavlovićeva.

Direktor Srednje medicinske škole u Podgorici Kristina Radoman, koja je prisustvovala naučnom skupu u Foči, navodi da je velika zainteresovanost za ovu struku, pa pri upisu u školu ispod crte ostanu i po tri odjeljenja đaka.

„Najveća zainteresovanost je za zdravstvenog tehničara, jer je to jedno sveobuhvatno znanje. Jedan dio djece ostaje, jedan dio, nažalost, kao i u svim zemljama ide vani. Naravno, plate, bolji uslovi i sve ono što se nudi, odvuku našu djecu, ali ih i dosta ostane u Kliničkom centru i privatnim ustanovama u Crnoj Gori“, kaže Radomanova.

Predsjednik Udruženja medicinskih sestara i tehničara regije Foča Nataša Radović kaže da je od velike važnosti povezanost Univerzitetske bolnice sa Medicinskim fakultetom i katedrom za zdravstvenu njegu.

„Samim tim stičemo nova znanja, nove kompetencije, nove vještine i bolju praksu. Uslovi rada su dobri i trudimo se da budemo najbolji, da nam je usluga profesionalna i brza i da su pacijenti zadovoljni, što je najvažnije“, rekla je Radovićeva.

Na naučnom skupu u Foči predstavljeni su rezultati najnovijih istraživanja u sestrinstvu, uz prikaz najnovijih iskustva iz prakse.

Treći naučni skup sestrinstva sa međunarodnim učešćem organizovali su Medicinski fakultet u Foči – Katedra za zdravstvenu njegu i Udruženje diplomiranih medicinara zdravstvene njege Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem medicinskih sestara i tehničara regije Foča. 

Novinar: Igor Janković
Izvor: Radio Foča

Podijelite vijest: