Vijesti

Kolegijum SO Foča bez kvoruma

09.10.2020 | 13:11 Kolegijum SO Foča bez kvoruma

Kolegijum Skupštine opštine Foča na kojem je danas trebalo da se odredi termin održavanja odgođene sjednice fočanskog parlamenta nije održan, jer nije bilo kvoruma, rekao je Radio Foči predsjednik Skupštine Izet Spahić.

Kolegijum Skupštine opštine Foča na kojem je danas trebalo da se odredi termin održavanja odgođene sjednice fočanskog parlamenta nije održan, jer nije bilo kvoruma, rekao je Radio Foči predsjednik Skupštine Izet Spahić.

Spahić je naveo da su na sjednicu kolegijuma došla četiri od 11 članova.

 „Na dnevnom redu zakazanog kolegijuma bile su samo dvije tačke- utvrđivanje termina održavanja 41. redovne sjednice SO Foča i tekuća pitanja. Nažalost, moram konstatovati da se nije pojavio dovoljan broj predstavnika političkih subjekata. Došli su predstavnik PDP-a, predstavnik SDS-a i predstavnik SNSD-a. Od ostalih članova kolegijuma bio sam prisutan ja, potpredsjednica Skupštine nije bila prisutna, a od izvršne vlasti bio je prisutan zamjenik načelnika. Nakon 20 minuta našeg iščekivanja da se pojavi neko od političkih subjekata, konstatovali smo da nemamo kvorum i zaključili rad kolegijuma“, rekao je Spahić.

On je naveo da je njegov utisak da većina političkih subjekata nije raspoložena za održavanje sjednice.

„Najvjerovatnije je razlog činjenica da se ulazi u predizbornu kampanju i da nije ni bila neka praksa do sada da se  u izbornoj kampanji održavaju sjednice Skupštine. Zahvaljujem se kolegama koje su došle na kolegijum- Žarku Todoviću iz PDP-a, Nikoli Perišiću ispred odborničke grupe SDS-a i Milanu Vukadinoviću, predsjedniku Kluba odbornika SNSD-a“, rekao je Spahić.

Sekretar Skupštine opštine Foča Branimir Radović pojašnjava da kolegijum čini 11 članova, koji nose ukupno 25 glasova, te da je za kvorum potrebno prisustvo članova koji nose 13 glasova.

 „Članovi kolegijuma su predsjednik i potpredsjednik Skupštine, koji imaju po jedan glas, Klub odbornika SNSD koji ima sedam galsova, po tri glasa imaju Klub odbornika NDP- Zdravko Krsmanović i Ujedinjeni klub, Nezavisni demokratski klub četiri glasa, Odbornička grupa SDS dva, i po jedan glas PDP, SDA i dva samostalna odbornika. Na sjednici su bili prisutni predjsednik Skupštine, SNSD sa sedam glasova, odbornička grupa SDS i PDP, što je ukupno 11 glasova i nismo mogli da donosimo odluke“, kaže Radović.

Tumačeći poslovnik Skupštine opštine, Radović pojašnjava preostale mogućnosti za zakazivanje sjednice fočanskog parlamenta.

„Predsjednik Skupštine ne može da zakaže sjednicu na svoju ruku, jer kolegijum utvrđuje termin, a vidimo da to ne može da uradi jer nema kvoruma. Poslovnik nudi alternativna rješenja i kaže da je predsjednik Skupštine dužan sazvati sjednicu na zahtjev načelnika opštine ili najmanje jedne trećine odbornika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za sazivanje sjednice. To znači da bi za ovu sjednicu devet odbornika moglo da podnesu zahtjev predsjedniku Skupštine i on bi bio dužan da sazove sjednicu“, pojašnjava Radović.

On je dodao da činjenica da izborna kampanja počinje 15. oktobra ne predstvlja zakonsku barijeru za održavanje sjednice, ali i da je praksa da se izbjegava rad parlamenta u vrijeme izborne kampanje da se govornica ne bi pretvorila u izborne tribine.   

Redovna sjednica Skupštine opštine Foča trebalo je da se održi 1. oktobra, ali je odgođena zbog nedostatka kvoruma.

Od 25, na sjednicu je došlo 11 odbornika i dva su nedostajala za kvorum, pa je predsjednik Skupštine Izet Spahić odložio sjednicu i najavio da će sazvati kolegijum na kojem je trebalo da se utvrdi novi termin sjednice.

Izvor: Radio Foča

Podijelite vijest: