Vijesti

Uređeno korito rijeke Drine

07.10.2020 | 10:16 Uređeno korito rijeke Drine

Mehanizacija preduzeća „Nešković“ završila je posao na čišćenju korita rijeke Drine ispod željeznog mosta „9. maj“ i obezbijedila da rijeka protiče cijelom širinom korita. Obiman i zahtjevan posao preduzeće je obavilo na osnovu potpisanog sporazuma sa Opštinom Foča.

Mehanizacija preduzeća „Nešković“ završila je posao na čišćenju korita rijeke Drine ispod željeznog mosta „9. maj“ i obezbijedila da rijeka protiče cijelom širinom korita. Obiman i zahtjevan posao preduzeće je obavilo na osnovu potpisanog sporazuma sa Opštinom Foča.

Naime, postupajući po nalogu Republičkog inspektorata za vode, koji je Opštini Foča naložio da očisti korito rijeke Drine ispod željeznog mosta „9. maj“ i obezbijedi da rijeka protiče cijelom širinom korita, kao i po zahtjevu JP Hidroelektrane Drina, čiji mjerni instrument za vodostaj nije bio u funkciji jer je rijeka prolazila samo između dva stuba, kao i uvažavajući zahtjeve Udruženja ribara „Mladica“, opština je pristupila tom obimnom poslu.

-Sa preduzećem „Nešković“ koje, uz sve zakonom propisane uslove i saglasnosti, počinje izgradnju benzinska pumpe na lijevoj obali Drine, uzvodno od „Južnog mosta slobode“, potpisan je sporazum kojim se preduzeće obavezalo da će očistiti korito rijeke i omogućiti rijeci Drini da nesmetano protiče cijelom širinom korita, a za uzvrat opština je dozvolila da izvađeni šljunak istresaju na lokaciju buduće benzinske pumpe u cilju njenog proširenja-saopšteno je iz lokalne uprave.

Mehanizacja preduzeća, kako navode, mogla je da radi samo u vrijeme niskog vodostaja, tako da je u tom periodu bilo više mašina na radilištu.

-Posao je završen. Rijeka Drina se razlila cijelim koritom, mjerni instrument pokazuje vodostaj, a ribari više nemaju problema sa presijecanjem „ribljeg puta“-ističe se u saopštenju.

Iz Opštine podsjećaju da je tokom NATO bombardovanja Foče 1995. godine, porušen most na Drini na ulazu u grad, a cijela armirano betonska konstrukcija i stubovi mosta su pali u rijeku. Navode da se i danas nalaze na tom mjestu i nikada niko nije pokušavao da ih izvuče iz rijeke, te da predstavljaju ruglo grada u vrijeme niskog vodostaja i opasnost za plovila koja plove ispod mosta.

-Opština je ovih dana angažovala snažnu mašinu kako bi pokušala razbiti i iz vode izvući ruševine. Nažalost, mašina se pokvarila, tako da taj posao ostaje za neku drugu priliku-navodi se u saopštenju.

Izvor: Radio Foča

Podijelite vijest: