Obrazovanje

Posvećenošću, trudom i zalaganjem tri Fočanke zavrijedile Svetosavsku nagradu

07.02.2024 | 12:57 Posvećenošću, trudom i zalaganjem tri Fočanke zavrijedile Svetosavsku nagradu

Među 45 nagrađenih, tri prosvjetna radnika iz Foče ovogodišnji su dobitnici Svetosavske nagrade, priznanja koje dodjeljuje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske za postignute izuzetne rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja djece i učenika. To su Milena Vuković i Katarina Vučen, učiteljice Osnovne škole „Veselin Masleša“ i Sanja Prodanović, vaspitačica u Dječijem vrtiću „Čika Jova Zmaj“.

Jedna od dobitnica Svetosavske nagrade je Milena Vuković, profesor razredne nastave u OŠ „Veselin Masleša“. Aktivnim radom, trudom i zalaganjem, vannastavnim aktivnostima kroz sekcije i međunarodna takmičenja sa učenicima, ona je izgradila sopstveni pedagoški i metodički pristup.

Pored nastave u školi, Vukovićeva je bila član stručnog tima za inovirani plan i program i učesnik u organizaciji nastavnog plana i programa za prve razrede u Republici Srpskoj. Radno iskustvo je obogatila i kao nastavnik predškolskog vaspitanja u vrtiću „Čika Jova Zmaj“, gdje je radila 13 godina.

NJen princip je da svakom djetetu treba posebno prići jer se svi razlikuju i imaju drugačija zapažanja i shvatanja.

-Svako dijete je individua sa ličnim intelektualnim i emocionalnim karakteristikama. NJihove sposobnosti i interesovanja trebamo otkriti, prilagoditi i stvarati timski duh u učionici. Bez tog timskog duha teško se nešto može postići. Učenicima se mora pružiti ljubav i pažnja jer to nije samo poziv već život koji živite-priča Vukovićeva.

Savremene tehnologije imaju prednosti i mane, prvenstveno što djeca danas na mnogo načina mogu da ih koriste pa je neophodno pažljivo odrediti šta je za njih korisno, a šta štetno.

-Svojim ličnim primjerom trebamo pokazati prednosti i mane društva i okruženja u kojem smo trenutno. Sve ono što nam je dostupno iskoristiti na pravi način. Djeca upijaju sve ono što ih okružuje. Roditelj-nastavnik-učenik čine zlatni trougao, i ako smo u jednoj dobroj integraciji, možemo očekivati bolje rezultate-ističe Vukovićeva, dodajući da se treba iscrpiti iz djece sve što je pozitivno kako bi se usmjerila prema svojim ciljevima.

Vukovićeva naglašava da poštuje tradicionalni rad ali i koristi sve inovativne metode koje prilagođava odjeljenju i svakom učeniku posebno.  

Ova profesorica razredne nastave se konstantno stručno usavršava, pohađa seminare i naučne skupove. Smatra da uvijek ima mjesta za napredak i da svaku priliku za to treba iskoristiti.

I Katarina Vučen, učiteljica OŠ „Veselin Masleša“ dobitnica je Svetosavske nagrade što za nju predstavlja vrhunac karijere. Kvalitet njenog rada je potvrđen i ranije kada je proglašena za najinovativnijeg učitelja u BiH. Posvećenost poslu, raznovrsne metode koje primjenjuje u nastavi, istrajnost u stručnom usavršavanju krase ovu učiteljicu.

Kaže da nije lako zadovoljiti sve kriterijume koje podrazumijeva konkurs te nagrade. 

-To znači da ste radili kvalitetno u nastavi, da ste bili mentori svojim učenicima koji su osvajali nagrade na republičkim takmičenjima, da ste objavili autorske udžbenike, da primjenjujete aktivno, stvaralačko učenje, te da posjedujete kreativnost i primjenjujete inovativnost u svom radu-kaže Vučen.

Vučen smatra da je nemoguće ostati u okviru tradicionalne nastave, te da je potrebno koristiti sve prednosti novog vremena.

-Ide se ka cilju da se naprave kvalitetni, dobri ljudi, djeca koja će imati funkcionalno znanje. U svemu tome nam je olakšica tehnika i tehnologija u nastavi. Da bismo to kvalitetno primjenjivali, djeci moramo ukazivati na opasnosti i u svakodnevnom životu i na internetu. Ukazujemo im da digitalni uređaji nisu samo sredstva za pristup društvenim mrežama već savremeni načini da se steknu kvalitetna znanja i da pri tom korišćenju ostanu bezbjedni-objašnjava Vučen.

Ona procjenjuje da osnovno obrazovanje u Srpskoj prati trendove i da se kreiraju novi nastavni planovi.

-Nastojimo da vratimo, prvenstveno, tu vaspitnu komponentu, da se nastavnicima ukaže poštovanje, daje veći značaj u društvu i da se prizna njihov rad, pa ćemo i mi biti još bolji. Aktivnim i drugim metodama nastavnik može vladati odjeljenjem od 25 učenika i kvalitetno obrazovati djecu. Prepoznajemo djecu, vidimo kome treba više vremena i kome treba individualni pristup-kaže učiteljica Vučen.

Podsjeća da je saradnja sa roditeljima jako važna jer u toj komunikaciji se saznaje da li je djetetu potrebna dodatna pažnja i pristup, nakon čega učitelj prepoznaje koje metode treba primijeniti da bi učenici usvojili znanje u što većem procentu.

Vaspitačica u fočanskom Dječijem vrtiću „Čika Jova Zmaj“ Sanja Prodanović jedna je od sedam dobitnika Svetosavske nagrade u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja za prošlu godinu. Iza nje je desetogodišnji predan rad, trud i zalaganje u radu sa najmlađima.

Nedavno dodijeljeno priznanje koje se, kaže, dobija jednom u životu kruna je dosadašnjeg rada i potvrda da u istom smjeru treba nastaviti i ubuduće.

Ponosna je što su Svetosavskom nagradom, uz vaspitno-obrazovni rad sa djecom, vrednovani i brojni projekti u kojima je učestvovala, dugogodišnje stručno usavršavanje, pisanje stručnih radova i priručnika namijenjenih kolegama širom Srpske. 

-Kad se radi sa djecom ovog uzrasta svaki projekat je veoma važan, jer je cilj da se kod djece razviju određene sposobnosti, vještine i navike. U posljednjih 10 godina realizovali smo mnoge projekte, kroz koje smo mijenjali koncepciju rada vrtića-rekla je Prodanovićeva.

Posvećenim radom zajedno sa ostalim kolegama doprinijela je i da fočanski vrtić postane sinonim zdravog i sigurnog okruženja za najmlađe.

-Zahvaljujući projektu „Škole i vrtići prijatelji pravilne ishrane“, te nizu aktivnosti ranije smo dobili priznanje za promociju zdravlja i zdravih životnih stilova. Tu je i projekat „Od mašte do bašte“ kroz koji djeca imaju priliku da uzgajaju raznovrsno povrće, da prate razvoj biljaka od sjemena do ploda koji kasnije koristimo za kulinarske radionice i pripremu obroka za svu djecu u vrtiću-rekla je Prodanovićeva.

Svetosavsku nagradu zaslužila je, između ostalog, i osmišljavanjem predškolske prakse „Zmajevi izviđači“, čiji je cilj vraćanje djece prirodi i prirode djeci.

Koautor je priručnika za primjenu asistivnih tehnologija, inovativne metode koja se posljednjih godina u Republici Srpskoj uspješno primjenjuje u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju. Stečeno znanje na brojnim stručnim seminarima i obukama rado dijeli sa ostalim kolegama širom Srpske.

-Kolega Miloš DŽoković i ja smo imali priliku da obučavamo više od 200 vaspitno-obrazovnih radnika u Republici Srpskoj. Svi su oduševljeni asistivnim tehnologijama, konkretno „Bordmejkerom sedam“, za koji smo ih obučavali-rekla je Prodanovićeva.

Mladim kolegama koji su posao vaspitača odabrali kao životni poziv savjetuje da ga ne obavljaju samo tokom osmočasovnog radnog vremena, već da ga žive i kada se smjena završi. Da u radu primjenjuju različite metode i tehnike, pokazuju empatiju prema djeci, budu posvećeni i nadahnuti.

Iz ljubavi i strasti prema putu kojim su krenuli proisteći će i rezultati, poručila je Prodanovićeva.

Novinar: Vladimir Pantović, Dejan Mandić
Izvor: Radio Foča

Podijelite vijest: