Vijesti

Usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta za prvu polovinu 2023.

03.10.2023 | 17:12 Usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta za prvu polovinu 2023.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Opštine Foča za prvu polovinu ove godine usvojen je na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta. Za ovaj dokument glasalo je 16 odbornika, šest je bilo protiv, dok je jedan odbornik bio uzdržan.

Prihodi su, u odnosu na plan, ostvareni sa 49,03%, a rashodi sa 48,8%. Konstatovano je da je izvršenje realizovano u skladu sa planom i da su prihodi u periodu januar-juni 2023. bolji od očekivanih, te da Opština posluje bez problema. Građevinski radovi koji su započeti u ovoj godini još nisu fakturisani, što će se desiti po njihovom završetku i što će se odraziti u budžetu u drugoj polovini godine, ali će se zadržati u predviđenim okvirima, bez ugrožavanja finansijske stabilnosti Opštine. Plate i doprinosi zaposlenih se redovno uplaćuju, a finansiraju se i sve postojeće obaveze.

Načelnik Odjeljenja za finansije, Dragan Ivanović kaže da je budžet stabilan i da nema bojazni za korisnike i poslovanje Opštine. „Bilo je dosta zabrinutosti da li će prihodi biti realizovani u skladu sa planom. Sadašanja situacija pokazuje da već jesu i da, prema informacijama koje imamo iz izvještaja ali i naknadna dva izvještaja, sada možemo reći da ćemo rebalans raditi, najvjerovatnije, na sljedećoj sjednici. Tada ćemo povećati budžetska sredstva, kako za ovih 1.300.000 maraka neutrošenih namjenskih sredstava iz 2022. i pretpostavljam da će prihodi biti veći za oko milion maraka u odnosu na prvobitni budžet“, kaže Ivanović.

Dodaje da će se rebalansom prvo pokriti troškovi koji su velikim dijelom već izazvani, a to se odnosi na Centar za socijalni rad, što je iznos preko 200.000 maraka.  


Odbornici opozicije su ukazali na problem nedostatka novca za pojedine budžetske stavke kao što su deponija i uređenje lokalnih i nekategorisanih puteva.

Usvojena je i Odluka o utrošku neutrošenih namjenskih sredstava iz 2022. u ovoj godini.  Neutrošena namjenska sredstva iz neporeskih prihoda čija potrošnja nije planirana u prošloj godini iznose 1.300.000 KM.  Od toga je pola miliona za izgradnju mosta u Vikoču, koje je izdvojilo federalno ministarstvo, dok je 800.000 maraka ranija sredstva Vlade RS namijenjena za izgradnju zgrade za mlade bračne parove. Prilikom izrade rebalansa budžeta za ovu godinu uključiće se i prihodi koji su ukalkulisani, a nenaplaćeni u prošloj godini i koji iznose 250.454 marke.  

Izvor: Radio Foča

Podijelite vijest: