Vijesti

Mijenja se status Centra za kulturu i informisanje

17.03.2023 | 17:34 Mijenja se status Centra za kulturu i informisanje

Odbornici Skupštine opštine Foča usvojili su Odluku o pokretanju postupka statusne promjene Centra za kulturu i informisanje Foča. Odluku je podržalo 14 odbornika, dok je pet opozicionih odbornika bilo protiv.

U obrzloženju Odluke o pokretanju postupka statusne promjene Centra za kulturu i informisanje Foča navodi se da će se statusna promjena izvršiti podjelom postojećeg subjekta uz osnivanje novih javnih službi, gdje će se kultura i informisanje podijeliti u skladu sa odredbama Zakona o sistemu  javnih službi.

„Okružni sud u Trebinju je odbio zahtjev za upis u sudski registar promjenu lica ovlaštenog za zastupanje pozivajući se na odredbu Zakona o registraciji poslovnih subjekata Republike Srpske da se mora uskladiti organizacija Centra za kulturu i informisanje sa Zakonom o sistemu javnih službi. Opština Foča je jedini osnivač Centra za kulturu i informisanje ali imamo ovaj problem gdje Centar za kulturu i informisanje obavlja djelatnosti iz člana 3. i člana 4. Zakona o sistemu javnih službi koja nisu kompaktibilna i koja ne mogu postojati u okviru jednog pravnog subjekta. Prijedlog odluke sadrži pravni osnov za početak podjele Centra za kulturu i informisanje, na oblast kulture i na oblast javnog informisanja sa tačno preciznim elementima sa kojima ćemo ići na osnivanje i upis javne ustanove kada je u pitanju kultura i javnog preduzeća kada je u pitanju javno informisanje, a to je u ovom slučaju 90 odsto Radio Foča“, rekao je sekretar Skupštine opštine Foča Branimir Radović.
Odbornici opozicije tražili su povlačenje ove tačke sa dnevnog reda. „Mi smo od početka bili protiv toga. Naveli smo u diskusijama da u Republici Srpskoj u još sedam gradova postoje javne ustanove u kojima su pod jednim krovom objedinjeni kultura i informisanje. Zbog toga mi ne vidimo opravdanost odluke da se sadašnji Centar za kulturu i informisanje razdvaja u Centar za kulturu kao javnu ustanovu i u Centar za informisanje kao javno preduzeće. Smatramo da to neće nikakav napredak donijeti ovim ustanovama, posebno jer se Centar za informisanje, odnosno Radio, kao javno preduzeće neće moći direktno finansirati iz budžeta Opštine, već će kao svako preduzeće imati svoj račun i isključivo će se moći finansirati grantom“, rekao je odbornik Srpske demokratske stranke Dušan Bodiroga.

Nakon diskusije obrazloženje je dao i načelnik opštine Foča Milan Vukadinović: „Kultura i informisanje pravno ne mogu postojati pod istim krovom. U suštini moramo da izdvojimo kulturu iz ove zgrade i ove ustanove. Po meni, sve ostalo ne treba da mjenjamo u bilo kom obliku. Suština je da zgrada Centra za kulturu i informisanje sa svim radnicima i svim finansijama treba da se zove kao, na primjer, Centar za informisanje i obrazovanje Trebinje. Nemam namjeru da pravim novu javnu ustanovu, niti da otvaram nova radna mjesta. Svi radnici koji sada rade u Centru za kulturu i informisanje treba da ostanu da rade u toj budućoj ustanovi ili preduzeću, zavisno od pravnog okvira“, pojasnio je Vukadinović.

Kako stoji u odluci, načelnik Opštine Foča će u roku od 90 dana Skupštini opštine dostaviti na razmatranje i odlučivanje prijedloge odluka o podjeli Centra za kulturu i informisanje  uz osnivanje novih javnih službi.

Izvor: Radio Foča

Podijelite vijest: