Vijesti

Održan protest protiv gradnje malih HE na Bjelavi

07.08.2020 | 16:56 Održan protest protiv gradnje malih HE na Bjelavi

U Bukovici kod Foče danas je održan protest Udruženja građana „Bjelava“ protiv gradnje malih hidroelektrana na rijekama Bjelava, Mala i Velika Bjelava.

Pod sloganom „Sačuvajmo rijeke Foče“, ekološki aktivisti još jednom su se usprotivili gradnji tri elektrane na slivu Bjelave, desne pritoke Drine, ističući da koncesionar preduzeće „Srbinjeputevi“ iz Foče na ovaj način uništava prirodnu sredinu, a da istovremeno ne poštuje  zakonske propise i da nije riješilo imovinsko-pravne odnose sa vlasnicima parcela.

Protestanti su zatražili da se zaustave svi radovi u ovom slivu, da se vodotokovi vrate u prvobitno stanje, da se ukine dozvola za geološka istraživanja na Bjelavi i Maloj Bjelavi, za koju navode da je izdata uprkos neriješenim imovinsko-pravnim odnosima, dok se na Velikoj Bjelavi, kako tvrde, radovi izvode bez koncesije i izvan oblasti obuhvaćene dozvolom o geološkim istraživanjima.

Član Udruženja „Bjelava“ Jovan Drakul podsjetio je da je sve počelo još u martu, u vrijeme pandemije i policijskog časa, kada je investitor probijanjem puta uz rijeku posjekao, prema procjenama mještana, više od 3.000 kubika šume.

On je naveo da su se obraćali na više adresa nadležnim institucijama, te da je prva dozvola izdata 29. aprila, dok je inspektor izašao dan kasnije i konstatovao da se geološka istraživanja izvode po propisu.

„Moramo naglasiti da je elementarna stvar za dobijanje dozvole za geološka istraživanje da se riješe imovinsko-pravni odnosi, a u ovom slučaju nije riješeno više imovinsko-pravnih odnosa, gdje je uzurpirano zemljište više ljudi. Niko ih nije kontaktirao niti ponudio otkup zemlje, na osnovu čega možemo konstatovati da geološka istraživanja nemaju osnovu“, rekao je Drakul.

On je nagaslio da su koncesije date za dvije elektrane na Maloj Bjelavi i Bjelavi, dok je elektrana na Velikoj Bjelavi dobila negativno mišljenje nadležnih institucija, ali da se uprkos tome radovi odvijaju i na toj rijeci bez ikakve dozvole.

„Vodovodni inspektor je 14. jula izlazio na teren i naredio zabranu daljih radova na toku Male Bjelave i Bjelave, a mi smo tražili izlazak i na Veliku Bjelavu. Inspektor je uopšte nije konstatovao, kao da ne postoji, nemoguće da to nije primijetio“, rekao je Drakul.

On je dodao da je dodatni razlog za zaustavljanje radova postojanje vodenice koju je Zavod za zaštitu spomenika Srpske zaštitio kao kulturno dobro, te da u njenom okruženju ne smije da dođe do bilo kakvih radova.

Vlasnik jednog od imanja u slivu Bjelave Suljo Hasanbegović kaže da mu je uzurpirano i uništeno više dunuma livada i šume.

„Ni sa kim od nas Hasanbegovića investitor nije napravio nikakav kontakt. Uzurpirano mi je tri četiri dunuma livada i okolne šume, koja je takođe naša. Naša imovina je na tom dijelu sa obje strane rijeke, tu je čak promijenio tok rijeke u dužini od oko 100 metara, kompletno je uništio. Nije mi jasno da neko može tako nešto da napravi, a da nikoga ne pita“, rekao je Hasanbgeović.

Mještanin Miloš Vujičić navodi da je ugrožen opstanak oko 200 do 300 porodica koje žive uz rijeku Bjelavu.

„Kada nestane rijeke, na šta će ličiti selo, ostaćemo bez vode koja je izvor života“, rekao je Vujičić.

Podršku protestantima pružio je i Dragan Bulajić koji se već pet decenija bavi gradnjom elektrana.

On je istakao da se pri gradnji malih elektrana ne poštuju osnovni principi Konvencije o ekologiji koja je potpisana sa Evropskom komisijom.

„Investitori iz Konvencije prihvataju samo ono što njima odgovara. Ne poštuju ekološke standarde, ali ni ljudsko pravo da se lokalno stanovništvo pita da li se slaže da se nešto pravi. Ako postoji jedno biće koje je protiv, ne treba graditi“, kaže Bulajić.

On je dodao da elektrane ne treba da rade u vrijeme malih vodostaja.

„Investitor će novac vratiti time što će povećati instalaciju i sa povećanom inastalacijom on tehnološki neće moći raditi u vrijeme malih voda. Država mora napraviti sistem koji će obezbijediti gradnju ovakvih objekata prema svjetskim standardima. U ovom momentu je najbolje zasutaviti ovo sve , sjesti i dogovoriti na koji način se mogu graditi energetski objekti“, rekao je Bulajić.

Vlasnik preduzeća „Srbinjeputevi“ Gordan Pavlović nije želio ništa da komentariše za medije u vezi sa gradnjom elektrana i protestima građana.

Načelnik opštinskog Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u Foči Mensud Jahić kaže da je nadležnost za izdavanje svih dozvola na republičkom nivou, dok opština daje mišljenje koje nije obavezujuće.

On je naveo da je, imajući u vidu nezadovoljstvo građana i cijeneći ovu problemtiku , načelnik opštine Radisav Mašić donio odluku da se formira komisija koja će iduće sedmice izaći na lice mjesta i utvrditi činjenično stanje sa tendecijom da se obustave sve aktivnosti na gradnji i na pripremnim radovima na hidrocentralama, sve do dobijanja stavova nadležnih republičkih organa.

„Preuzimamo obavezu da utvrdimo šta se dešava, da uspostavimo konatakte sa republičkim organima i donesemo oduku u domenu naših ovlaštenja“, rekao je Jahić.

Protestanti su istakli da je njihovu peticiju za zaustavljanje gradnje malih elektrana na Bjelavi potpisalo više od 3.000 Fočaka.

Poručili su da će nastaviti da se bore za rijeke Foče, a najavili su da će  na narednoj sjednici Skupštine opštine Foča odbornici razmatrati ovu problematiku.

Odgovor Republičke uprave za inspekcijske poslove

Iz republičke uprave za inspekcijske poslove, u dopisu upućenom medijima, rečeno je da su inspekcije u više navrata izlazile na sliv rijeke Bjelave i kontrolisale radove koji spadaju u geološka istraživanja za šta investitor posjeduje rješenje Ministarstva energetike i rudarstva Srpske.

Inspekcija je konstatovala da radovi na izgradnji elektrana nisu počeli, već da je investitor vršio probijanje pristupnih puteva do lokacija na kojima će se vršiti geološka ispitivanja, da bi vodni inspektor 17. jula utvrdio da je investitor izvršio i zemljane radove, odnosno izgradio nasip kojim je promijenjen vodotok Bjelave, što je obrazložio potrebom da se izmijeni glavni projekat za izgradnju elektrana „Bjelava“ i „Mala Bjelava“.

Vodni isnpektor je naložio investitoru da obustavi izvođenje radova na vodotocima Bjelava i Mala Bjelava do pribavljanja vodne saglasnosti za elektrane MHE „Bjelava“ i MHE „Mala Bjelava“.

Republički šumarski inspektor utvrdio je da je izvršena sječa šume na trasi pristupnih puteva, a do momenta inspekcijske kontriole Ministarstvo šumarstva nije dalo saglasnost investitoru za promjenu namjene šumskog zemljišta, za šta je on ranije podnio zahtjev.

Inspektor je naložio Šumskom gazdinstvu „Maglić“ da izvrši detaljan pregled šusmkog odjela i evidentira panjeve bespravno posječenih stabala, a Policijskoj upravi Foča je dostavljena informacija o utvrđenom činjeničnom stanju radi utvrđivanja postojanja eventualne krivične odgovornost.

ŠG „Maglić“ je uputilo obavještenje „Srbinjeputevima“ da obustavi sve radove na izgradnji pristupnih puteva koji prolaze kroz parcele u vlasništvu Republike SRpske, a kojim gazduje ŠG „Maglić“, te da se posječena drvna masa stavi na raspolaganje Šumskom gazdinstvu.

Izvor: Radio Foča

Podijelite vijest: