Obrazovanje

Naučni skup na PBF „Sveti Vasilije Ostroški“

30.05.2022 | 13:14 Naučni skup na PBF „Sveti Vasilije Ostroški“

„Perspektive primjenjene teologije u savremenom dobu“, naziv je nučnog skupa koji je minulog vikenda održan na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči.

 Savremene perspektive pravoslavne pedagogije, Liturgijska teorija i praksa danas, Crkveno-kanonski poredak i savremeno državno uređenje, neke su od tema koje su obrađivane na skupu.

Duh savremenog doba, koji je iz temelja promijenio društvo i tradicionalne navike, nije zaobišao ni crkvu. U današnjim poimanjima svaki pojedinac ima svoju istinu i to je skoro opšteprihvaćena teorija, koja se ističe i u praksi, ali za crkvu je istina samo jedna i ona mora ostati njen čuvar, čulo se, između ostalog, na naučnom skupu.

Docent dr fočanskog bogoslovskog fakulteta, Vedran Golijanin pojašnjava da je upravo to zadatak praktične teologije.

„Vrijeme u kojem živimo je primarno postmodernističko vrijeme u kojem se sam pojam istine ugrožava- svako ima svoju istinu, ne postoji samo jedna istina. Paradoks je u tome što Crkva u svijetu nastupa kao čuvar apsolutne istine, koja joj je povjerena od Boga, tako da se samom tom činjenicom javlja problem između Crkve i savremenog svijeta“, navodi Golijanin.

Ističe da je upravo to razlog što mnogi neupućeni ljudi Crkvu smatraju anahronom, neprilagođenom našem vremenu.  „A upravo Crkva ne vidi kao svoj zadatak uništenje savremenog doba ili vraćanje čovjeka u srednji vijek, nego preobražaj savremenog društva, tako da sve ono što u savremenom društvu ima potencijal, a u skladu sa učenjem Svetog apostola Pavla „Što god dobro čujete, to držite“, Crkva nastupa da sve što je dobro u savremenoj kulturi preobrazi i da čovjeka kroz te dobre stvari usmjeri prema Hristu i vječnoj istini“, rekao je Golijanin.

Profesor Bogoslovije „Sveti Kirilo i Metodije“ iz Niša Ljubiša Kostić na naučnom skupu izlagao je o biblijskim motivima u savremenoj umjetnosti. Pojava četvrtog izdanja „Matriksa“, koji nosi naslov „Vaskrsenje“, samo potvrđuje filozofsku i religijsku osnovu filma. „Sadrži pregršt starozavjetnih imena, toponima i izdvojio bih naziv svemirskog broda u filmu Nabukodonosor, a to je ime vavilonskog cara koji je odveo Jevreje u ropstvo. Mjesto gdje se svi okuljaju u filmu zove se na engleskom Zajon, odnosno Sion, a znamo da je to starozavjetni pojam i koji uopšte predstavlja okupljanje Jevreja rasutih po svijetu“, navodi Kostić. On izdavaja i novozavjetne pojmove iz filma, prije svega naziv glavnog junaka. „Neo, kojeg tumači Kijano Rivs, na latinskom i grčkom znači Novi, što nas upućuje na bogoslužbeno iskustvo Crkve, koja govori o Hristu kao o novom Adamu koji spasava svijet. Imamo pojam Logos- u filmu drugi svemirski brod, a u novozavjetnoj tradiciji Logos je ime za Isusa Hrista“, kaže Kostić. On zaključuje da prožimanje biblijskih motiva iz ovog filma šalje jasnu i prepoznatljivu poruku.

„Homoreligiozus koji je prirodan u čovjeku, taj arhetip u svakom čovjeku za religioznim, jeste potvrda postmoderne, savremenog društva koje se zasniva upravo na biblijskim temeljima“, rekao je Kostić.

Dekan Bogoslovskog fakulteta „Sveti Vasilije Ostroški“ Vladislav Topalović kaže da praktična teologija posreduje između teorije i prakse i da ima društveno odgovoran odnos prema svim problemima sadašnjice.

„Posredovanje između teorije i primjenjene teologije je presudno“, rekao je Topalović. „Misija obuhvata i propovijed i nastavu vjere i rad sa omladinom, rad sa siromašnima, bolesnima, starima, sve su to široke teme koje se tiču mnogih vjernika“, ističe Topalović.

Na naučnom skupu koji je trajao dva dana promovisana su i izdanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, a izlagalo je šesnaest  univerzitetskih  i profesora srednjih bogoslovskih škola iz Republike Srpske i Srbije.

Radovi sa naučnog skupa biće objavljeni u zborniku, u izdanju fakulteta.

Izvor: Radio Foča

Podijelite vijest: