Vijesti

ODLUKA VLADE "Putevima Srpske" 40 miliona KM za gradnju i rehabilitaciju dva puta

24.03.2022 | 17:24 ODLUKA VLADE "Putevima Srpske" 40 miliona KM za gradnju i rehabilitaciju dva puta

Vlada Republike Srpke donijela je Odluku o davanju saglasnosti JP „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banjaluka, za realizaciju dvije investicije za čiju realizaciju će iz budžeta Republike Srpske biti doznačeno 40 miliona KM.

Data je saglasnost na investiciju „Projektovanje i izgradnja nove dionice puta MI-109 (stara oznaka M-20) Gacko Foča, dionica Tjentište – Brod na Drini, poddionica od Tjentišta do Кosmana, uključujući most na rijeci Drini“ i „Rehabilitacija magistralnog puta MI-111 (stara oznaka M-18) Brod na Drini (Foča) – Hum (Šćepan Polje)“.Izgradnja magistralnog puta MI-109 (stara oznaka M-20) Gacko – Foča, dionica Tjentište – Brod na Drini obuhvata izgradnju nove trase postojećeg magistralnog puta u dužini približno 11 kilometara od Tjentišta do Кosmana uključujući most na rijeci Drini.

Za realizaciju ovog projekta do sada je urađen Generalni projekat, a procijenjena vrijednost investicije je oko 30 miliona КM. Planirana poddionica se odvaja od postojeće trase magistralnog puta na mjestu gdje se Sutjeska uliva u Drinu (Кosman) i nastavlja da prati kanjon Sutjeske do Tjentišta.

Druga investicija obuhvata rehabilitaciju magistralnog puta MI-111 (stara oznaka M-18) Brod na Drini (Foča) – Hum (Šćepan Polje)“, u dužini od oko 20 kilometara. Procijenjena vrijednost investicije iznosi oko 10 miliona КM.

– Polazeći od činjenice da realizacija predmetnih projekata ima za cilj razvoj i unapređenje saobraćajne infrastrukture, te brže i bezbjednije funkcionisanje saobraćaja, kao i povezivanje Republike Srpske sa susjednim državama, na današnjoj sjednici Vlade Republike Srpske usvojena je odluka kojom se zadužuje Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“ da realizuje pomenute projekte. Pomenute investicije biće realizovane u periodu od dvije godine od dana zaključivanja ugovora o realizaciji – saopšteno je iz Vlade Srpske.

Izvor: SrpskaInfo

Podijelite vijest: