U “Tračku nade” uvedena i usluga fizioterapeuta

Servis centar “Tračak nade” iz Foče koji okuplja 65 osoba sa poteškoćama u razvoju, iz Foče, Goražda, Ustikoline i Čajniča u saradnji sa ovdašnjom Univerzitetskom bolnicom uveo je fizikalnu terapiju za svoje korisnike koju će pružati stručna lica.

Prvi pregledi i fizioterapijski tretmani već su realizovani, a ubuduće će svakodnevno u prostorijama Centra pet fizioterapeuta na smjene sprovoditi terapiju.

U “Tračku nade” ističu da je fizioterapija neophodna velikom broju njihovih štićenika zbog čega su se i opredijelili za njeno uvođenje.

-Fizioterapeuti koji su obavili prve vježbe prezadovoljni su saradnjom naših članova kojima će ova  usluga biti od velikog značaja–istakli su u Servis centru “Tračak nade”.

Osim fizkalne terapije, članovima “Tračka nade” individualne i grupne tretmane svakodnevno pružaju i psiholog, logoped, defektolog i medicinski tehničar.

Izvor: Radio Foča