U Muzeju u četvrtak veče predstavljanje stručne kataloške publikacije o dinastiji Obrenović

Muzej Stare Hercegovine iz Foče i Muzej rudničko-takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca srdačno Vas pozivaju na predstavljanje stručne kataloške publikacije „Obrenovići u muzejskim i ostalim zbirkama Srbije i Evrope I-IV“, koje će se održati u galeriji našeg Muzeja u četvrtak, 31. maja sa početkom u 18 časova.

O publikacijama će govoriti Aleksandar Marušić, viši kustos, direktor Muzeja rudničko-takovskog kraja i urednik publikacije.

Muzej rudničko-takovskog kraja pristupio je izradi stručne kataloške publikacije o Obrenovićima s ciljem da se evidentiraju i u formi kataloga publikuju svi predmeti vezani za dinastiju Obrenović koji se čuvaju u fundusima muzeja, arhiva i biblioteka Srbije.

Broj tema i obimnost materijala uslovili su da publikacija ima četiri dijela, a  prvi tom sadrži ukupno 363 stranice. Kustosi, odnosno arhivisti iz sedam muzeja, i jedne galerije, odnosno arhivske ustanove, predstavili su kako lične, tako i posredne dragocjenosti dinastije Obrenović, koje se danas čuvaju u Zrenjaninu, Novom Sadu, Beogradu, Smederevu, Jagodini, Kraljevu, Nišu i manastiru Krušedol.

Drugi tom stručne kataloške publikacije okupio je stručnjake iz 10 muzeja, i jednog zavoda za zaštitu spomenika kulture, koji su predstavili, kako lične, tako i posredne dragocjenosti dinastije Obrenović, koje se danas čuvaju u Beogradu, Kragujevcu, Čačku, Gornjem Milanovcu, Vršcu, ali i u manastiru Vraćevšnica, odnosno privatnoj zbirci doma Jevrema Grujića.

Treći tom sadrži 11 stručnih radova, koji znatno uvećavaju i kvalitativno unapređuju već formiranu, i po mnogo čemu, jedinstvenu bazu podataka o knezu Milošu, njegovim bližnjima i njihovim nasljednicima. Ipak, ono po čemu se razlikuje ovaj, od prethodna dva toma kataloške studije, jesu i dva opširna rada koja tretiraju zaostavštinu Obrenovića u Francuskoj. Ovi izuzetno važni prilozi uticali su da treći tom ove svojevrsne edicije dobije izmjenjen, tj. nešto veći naziv koji glasi  „Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope”.

Broj tema i obimnost materijala uslovili su da publikacija dobije i svoj četvrti nastavak, koji čini  12 radova „smještenih“ na ukupno 372 strane.

Pozivamo sve prijatelje muzeja i ljubitelje istorije da u ambijentu Muzeja, u četvrtak, u 18 časova, čuju neke nove činjenice o dinastiji Obrenović. Dobro nam došli!

Izvor: Muzej Stare Hercegovine