U Foči otvorena “Ulica različitosti”

Servis centar za pomoć osobama sa teškoćama u razvoju “Tračak nade” otvorio je danas u Foči Ulicu različitosti sa raznobojnim “lebdećim” kišobranima koji na simboličan način govore da je svaka porodica različita, ali sa istim pravima i potrebom sistemske podrške i zaštite društva.

Uz podršku USAID-a, šareni kišobrani su okačeni na dijelu Gradskog trga, čime se Foča pridružila Banjaluci i Sarajevu u kampanji “Porodica je zakon” koju sprovodi mreža servis centara za pomoć osobama sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama.

Predsjednik Servic centra “Tračak nade” Jelena Vilotić kaže da pokušavaju da se izbore za sistemsku pomoć I podršku djeci I ososbama sa inveliditetom, kako u Sarajevu, Banjaluci, Tuzili I Foči, gdje postoje ovakvi centri, tako i na cijelom području BiH.

“Cilj kamapnje je da ukažemo da porodice djece i osoba sa invaliditetom nisu manje značajne od porodica tipične populacije, da se to pitanje što prije sistemski riješi i podrže ove porodice”, rekla je Vilotićeva.

U Servis centru “Tračak nade” trenutno se usluge pružaju za 65 korisnika iz Foče, Foče-Ustikoline, Goražda i Čajniča, a sa njihovim članovima porodica Centar okuplja oko 250 aktivnih članova.

“Pružamo defektološke, psihološke, logopedske  i tretmane medicinskog tehničara, a nedavno je počela da se primjenjuje i usluga fizikalne terapije. U 2017. godini uspjeli smo da pružimo blizu 10.000 usluga našim korisnicima”, navela je Vilotićeva.

“Tračak nade” od početka svog rada ima veliku podršku loklane uprave.

“Ovo je regionalno udruženje koje okuplja svu onu djecu koja na bilo koji način zaostaju u razvoju za drugom djecom, obezbjeđuje im stručne usluge, ali pomaže I njihovim roditeljima. Nastavićemo da ih podržavamo, a i ova manifestacija je dokaz da su vrlo aktivni”, rekao je Mašić.

Kišobrane raznih boja na Gradski trg postavili su alpinisti iz fočanske Gorske službe spasavanja.

Građani, preduzeća, preduzetnici, organizacije, institucije i ustanove imaju mogućnost da kupovinom kišobrana podrže rad “Tračka nade”.

Izvor: Radio Foča