Strategija za mlade pokazala da više od 70% mladih Fočaka želi napustiti BiH

Strategija za mlade na području opštine Foča, u periodu do 2022.godine, odlukom odbornika lokalnog parlamenta, u formi nacrta,  upućena je na javnu raspravu.

Strategiju je izradilo odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti zajedno sa skupštinskom komisijom za mlade, predstavnicima omladinskih, studenstkih i đačkih organizacija. Ona predstavlja trenutno stanje i mišljenja mladih, ali i načine rješavanja njihovih problema, u smislu nezaposlenosti, aktivizma, zdravstvene zaštite, obrazovanja, kulture, sporta i slobodnog vremena.

Istraživanje koje je sprovedeno među više od 100 mladih iz Foče pokazalo je zabrinjavajuće podatke. Naime, čak 70,9 % mladih ne vidi svjetliju budućnost u Foči, a isti procenat njih bi napustilo svoj grad i Bosnu i Hercegovinu te se preselilo u zemlje Zapadne Evrope radi zaposlenja i poboljšanja standarda života.

Ali, zabrinjavajućim podacima tu nije kraj. Čak 71,8 % mladih u Foči misli da je najvažniji faktor prilikom zaposlenja politička pripadnost, a ne sposobnost i stepen stručne spreme. Najpoželjniji poslodavac za mlade u Foči je državni sektor, i to za njih 68%, dok ih manje od 20% želi raditi u privatnom sektoru. Za njih 73% najvažniji profesionalni cilj je pronaći sigurno zaposlenje i osigurati posao sa dobrom platom. Strategija pokazuje da je 814 mladih osoba, starosti od 18 do 30 godina, evidentirano na Birou za zapošljavanje.

Strategija izlaz i ovih problem vidi u podršci zapošljavanju mladih i razvoju omladinskog preduzetništva, te obuku mladih za samostalni posao, kako bi se procesom samozapošljavanja došlo do smanjenja procenta nezaposlenosti. Strategija ističe da je na vlastima da smanje korupciju, kako bi mladi lakše pokretali sopstveni biznis. Problem je i pokretanje posla na selu, koji bi radili mladi, jer putna infrastruktura ne daje uslove za ozbiljniji seoski biznis.

Predloženo je i da se obezbijedi obuka za mlade kako bi naučili izrađivati biznis planove, te da Opština sufinansira pokretanje najboljeg biznis plana.

Ono što se smatra među najbitnijim rješenjima jeste izrada baze o deficitarnim i suficitarnim zanimanjima na području opštine Foča, sa kojim bu učenici na kraju osnovne i srednje škole bili upoznati. Prilikom rasprave istaknuto je da u Foči evidentan rad na crno, te da se na Birou za zapošljavanje nalazi veliki broj mladih sa zanimanjima koja su suficitarna.

Strategija predviđa i neophodnost uvođenja budžeta za mlade i obezbjeđivanje prostorija za rad omladinskih organizacija, kako bi se na taj način povećala aktivnost i mobilnost mladih u Foči.

Što se tiče upotrebe narkotika, istraživanje je pokazalo da 97% mladih nikada ne koristi marihuanu i ostale narkotike, a njih 55% smatra da je njihovo zdavlje poprilično dobro.

Izvor: Radio Foča