Sindikat uprave RS nezadovoljan Zakonom o lokalnoj samoupravi

Izmijenjeni  Zakon o lokalnoj samoupravi, koji je najbitniji akt za zaposlene u ovoj branši, trebao bi da stupi na snagu 30. juna naredne godine. Njegovom primjenom broj zaposlenih drastično bi se smanjio,  a veliki broj opštinskih radnika proglašen tehnološkim viškom.

Predstavnici Granskog sindikata uprave RS angažovali su se na prevazilaženju ovih kao i svih drugih aktuelnih problema u lokalnoj samoupravi,  o čemu se govorilo na sastanku radnika i predstavnika Sindikalne organizacije opštinske uprave Foča kome je prisustvovao i predsjednik Sindikata uprave RS Božo Marić.

Novi Zakon o lokalnoj samopupravi RS propisuje da na 1.000 stanovnika idu 3 službenika. To praktično znači da će do polovine 2019. godine u 17 opština RS bez posla ostati hiljadu radnika. U Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS napravili su preliminarni spisak opština koje imaju više radnika među kojima je i Foča.

To je bolan proces, kaže predsjednik Sindikata uprave RS Božo Marić i naglašava  da u sindikatu nisu zadovoljni trenutnim zakonima i zahtijevaće od Vlade hitna rješenja.

“Na završnim konsultacijama sa premijerom Radovanom Viškovićem dogovorili smo da ćemo aktivno učestvovati u izradi Akcionog plana za sprovođenje programa ekonomskih reformi kao i na izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi koji je najbitniji akt za sve zaposlene u lokalnoj samoupravi. Mi ćemo raditi na tome da se taj zakon promijeni i da svi radnici ostanu u radnom odnosu. Neophodno je da se putem internog konkursa radnici raspoređuju na druga radna mjesta na kojima mogu dati svoj doprinos, a da se prorodnim odlivom u nekom narednom periodu taj broj zaposlenih svede na ono što je i zakonska predpostavka ” rekao je Marić.

Istovremeno Marić je upoznao članstvo sa provedenim aktivnostima u ovoj godini, te planovima  za 2019. Naglasio je da je potrebno sačuvati jedinstvo u sindikalnim organizacijama što je jedan od prioriteta jer će se u narednoj godini pred Sindikatom naći mnogobrojna pitanja iz oblasti lokalne samouprave, pred kojom se svakako nalazi težak period. Jedan od razloga njegovog dolaska je i saznanje da postoji namjera osnivanja Žutog sindikata.

“Formiranje Žutog sindikata neće donijeti nikakvu dobrobit radnicima zaposlenim u opštinskoj upravi već  isključivo pojedincima za njihovu ličnu korist. Radnici u opštinskoj upravi treba da znaju da je Sindikat uprave RS sa 6500 članova većinski reprezentativni  sindikat u oblasti javne uprave i potpisnik je svih posebnih kolektivnih ugovora. Sa aktuelnim premijerom dogovoreno je da će se svi reformski procesi u okviru javne uprave odvijati sa Sindikatom uprave kao većinskim sindikatom” kaže Marić.

Marić je pozvao članove Sindikalne organizacije da koriste sve mogućnosti koje im pruža Sindikat uprave RS, kao i to, da njihova pitanja iz radnopravnog odnosa štiti tim profesionalaca iz Advokatske kancelarije Stevanović.
Podršku Sindikatu uprave pruža i Konfederacija sindikata RS koja broji preko 35.000 članova, a u kojoj su osim radnika javne uprave i radnici elektroprivrede RS, naftne i metalne industrije, zaposleni u rudarstvu, željeznici, zdravstvu, medijima, a od nedavno i samostalni sindikat srednjih škola. Iz Konfederacije poručuju da će rad biti usmjeren i na izmjene pojedinih zakona, kao i usklađivanje Zakona o platama sa Zakonom o radu.

Izvor: Radio Foča