Sindikat uprave RS- Bolja zaštita članova sindikata

Predsjednik Granskog sindikata uprave RS , Božo Marić obrazložio je predstavnicima  sindikalnih opštinskih organizacija regije Foča/Višegrad, kojoj pripadaju i sidikalne organizacije opština Rogatica, Rudo i Novo Goražde,  razloge izlaska Sindikata uprave iz Saveza sindikata RS. Na sastanku koji je održan u Foči, zaključeno je da su oni opravadani, a odluke Skupštine obavezujuće za sve sindikalne organizacije i članstvo.

Sindikat uprave RS trenutno broji preko 9500 članova, a glavni razlog, da na svojoj Skuštini donese odluku o istupanju iz Saveza sindikata RS, je nezadovoljstvo  radom Saveza, kaže predsjednik Granskog sindikata uprave RS Božo Marić.  Želja je da se konačno uđe u reformske procese.

“Ono što je bitno to je  da javnost i naši članovi znaju da  je Sindikat uprave od 2015. godine od kada je ušao u raskorak sa Savezom sindikata zaključio tri posebna kolektivna ugovora. Na taj način je obezbijedio i zaštitio prava za sve zaposlene u javnoj upravi.  Mi ni danas u RS nemamo Opšti kolektivni ugovor  gdje su radnici u realnoim sektoru prepušteni na milost i nemilost poslodavaca.  Savez sindikata nije odgovorio tom zadatku i umjesto da se bavi tim krucijalnim pitanjem i riješi probleme svih radnika koje predstavlja, predstavnici Sindikata svakodnevno narušavaju jedinstvo u okviru Sindikata uprave. Meni je izuzetno drago što su regije istočna Hercegovina i Foča- Višegrad pokazale jedinstvo da će da nastave da djeluju u okviru Sindikata uprave i da ljudi nisu bili upoznati sa frapantnim činjenicama na kakav se netransparentan  način troši njihov novac, a da zauzvrat ne dobijaju ono što bi trebali”, kaže predsjednik Marić.

Članovi opštinskih sindikalnih organizacija od Sindikata uprave, zatražili su zaštitu od predstavnika Saveza sindikata koji ih svakodnevno zovu i  vrše  pritisak na zaposlene.  Marić kaže da ne treba da brinu ni  kada je u pitanju zaštita njihovih interesa koji proističu iz radno-prvnih odnosa.

“Sindikat uprave pripremio je alternativni način djelovanja. Trinaest pravnika imaju puni kapacitet da svakodnevno pruže  zaštitu našim članovima. Razmišljamo da angažujemo četiri advokatske kancelarije koje bi djelovale kada su u pitanju tužbe i određeni sporovi.  Sa Savezom opština i gradova analiziramo Zakon o  lokalnoj samoupravi i tražimo rješenje da primjenom spornog člana- tri zaposlena na hiljadu stanovnika,  ljudi u lokalnoj zajednici ne ostanu bez posla. To pitanje kao i donošenja zakona o državnim službenicima rješava se sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave”, pojašnjava Marić.

Još jedan bitan razlog zašto je Sindikat uprave istupio iz Saveza sindikata je i netransparentna i prevelika potrošnja Saveza i ponašanje Ranke Mišić i ljudi oko nje koji se finansiraju novcem članova.

“Javnost mora da zna da je Savez sindikata u 2017. godini potrošio preko milion i 300.000 KM bez jasno usvojenog finansijskog plana, što je statutarna obaveza. Sindikat uprave je napravio totalnu suprotnost i na Skupštini je dostavio finansijski izvještaj koji razmatran i koji je dobio punu podršku svih delegata”, dodaje Marić.

Dalje djelovanje i udruživanje Sindikata uprave u asocijacije i saveze, treba da bude usmjereno ka sindikatima koji poštuju autonomiju granskih sindikata u svom radu. Na sastanku su predstavnici opštinskih sindikalnih organizacija regije Foča-Višegrad dali  punu podršku radu organa i usvojenim odlukama Sindikata uprave Republike Srpske.

Izvor: Radio Foča