SCB “Prosvjeta” Foča- Tradicionalno i savremeno u biblioteci

Nagla ekspanzija i razvoj biblioterkarstva krenuo je u poslednje dvije decenije i prateći nove tehnologije, tradicionalne biblioteke prelaze u elektronske. Od tvrđava znanja polagano prerastaju u okeane informacija. Na taj način znanje o svim temama, biće dostupno u svako vrijeme i na svim lokacijama.

Bibliotekarstvo RS mora pratiti najnovije svjetske tokove, što je pokazao i stručni seminar koji je organizovala SCB “Prosvjeta” Foča.

Seminar pod nazivom “Tradicinalno i savremeno u biblioteci” imao je za cilj da upozna bibliotekare sa matičnog područja Foča, kome pripadaju biblioteke iz Foče, Višegrada, Rudog, Čajniča, Novog Goražda i Kalonovika, o savremenim kretanjima biblotekarsta. Dužnost bobliotekara je, s obzirom na profesiju koju predstavlja i zadatke koje ima pred sobom, da prati sve savremene tokove, da usavršava i sebe i struku, a načini na koje se to radi izloženi su na današnjem  seminaru.

Predavanje na temu “Bibliotekar između tradicionalne i elektroneske biblioteke” održala je Anđa Bjelić, bibliotekar savjetnik Narodne biblioteke Užice.

“To je jedna široka oblast ali je zanimljiva što je bibliotekarstvo jako dugo bilo u jednoj začaurenoj formi, tradicionalnoj i odprilike dvije decnije unazad ta slika se značajno promijenila. Od tradicionalne obrade knjiga koja se radila na pisaćoj mašini pa do elektronske obrade knjiga veliki je put  za kratko vrijeme. Da bi bili na pravom putu, ono što je dobro treba da ostane ali i da se nadograđuje . To zavisi i od nauke koja sve to prati”, kaže Bjelićeva.

Predsjednica Drištva bibliotekara RS Stojka Mijatović smatra da je u današnje vrijeme, koje je vrijeme računara,  elektronike i virtuelnih biblioteka vrlo bitno sačuvati zavičajne zbirke koje posjeduju male biblioteke, u kojima je sačuvana naša izvornost i porijeklo. Govorila je o razlozima i ciljevima digitalizacije zavičajnog fonda.  Lijepu zavičajnu zbirku posjeduje  biblioteka u Foči, tu su stare i vrijedne knjige iz 1800. godine kao i zbirka  časopisa koji su prvi put izašli u RS. Višegradska biblioteka čuva sva djela Iva Andrića i fototipska izdanja njegovih djela.

Matična biblioteka Foča u sklopu svojih programskih aktivnosti dužna je da organizuje i stručne seminare s ciljem unapređenja bibliotečke djelatnosti za bibliotekare fakultetskih, školskih  i narodnih bibliotekana sa području svog djelovanja, rekla je direktorica SCB “Prosvjeta” Foča Slavica Divjak Obrenović

Od naredne godine trebalo bi se početi sa digitalizacijom knjižnog fonda i u manjim bibliotekama u RS.

Izvor: Radio Foča