PU Foča: Predavanja o postupanja u slučaju pronalaska oružja i minsko – eksplozivnih sredstava

Službenici Policijske uprave Foča danas su u fočanskim osnovnim školama “Veselin Masleša” i “Sveti Sava” održali predavanje o postupanju u slučaju pronalaska odbačenog oružja i minsko eksplozivnih sredstava.

Predavanja su održana sa ciljem da se kod djece razvije svijest o opasnostima neadekvatnog i nestručnog rukovanja oružjem i minsko-eksplozivnim sredstvima, odnosno kako spriječiti da ne dođe do neželjenih posljedica.

– Cilj ovog edukativnog predavanja jeste da se učenici upoznaju sa opasnostima koje prijete u slučaju pronalaska minsko-eksplozivnih sredstava i oružja, kao i kako da postupe u datoj situaciji – rekao je Borislav Pjano, vođa bezbjedonosnog sektora Policijske uprave  Foča.

Edukativna predavanja su održana u saradnji sa članovima Civilne zaštite Foča. Iz Policijske uprave dodaju da će slične akitvnosti biti realizovane i u narednom periodu.

Izvor: Radio Foča