Poziv osobama za invaliditetom za bavljenje pčelarstvom

Paljansko Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Sunce“ pozvalo je osobe sa invaliditetom sa područja pet bosanskohercegovačkih opština da se do kraja mjeseca juna prijave na poziv za učešće u projektu „ Lica sa invaliditetom – Lideri u pčelarstvu“.

Na poziv se mogu javiti nezaposlena lica sa invaliditetom sa područja opština Pale, Sokolac, Rudo, Foča, Nevesinje i Prozor-Rama.

Projekat realizuju u saradnji sa NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ‘Naša inicijativa’ iz Podgorice, u okviru programa IPA II prekogranične saradnje  Bosne i Hercegovine i Crne Gore,  koji finansira Evropska Unija.

Svi odabrani kandidati nakon edukacije dobiće po deset mladih pčelinjih društava sa košnicama, literaturu, osnovnu opremu,  materijal neophodan za pokretanje proizvodnje meda i mentorsku podršku u trajanju od 12 mjeseci.

-Cilj projekta je da lica sa invaliditetom koja dobiju opremu i pčelinja društva, nakon završetka projekta, nastave da se bave pčelarstvom kroz samozapošljavanje i time stiču prihode za život-saopšteno je iz Udruženja “Sunce”.

Po završetku projekta, pčelinja društva i oprema prelaze u trajno vlasništvo odabranih kandidata.

POZIV ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ZA BAVLJENJE PČELARTSVOM UDRUŽENJE SUNCE