Olakšice za privrednike – Plaćanje poreskih obaveza odgođeno do 30. juna

Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je na današnjoj sjednici Vlade donesena odluka o privremenom odgađanju plaćanja poreskih obaveza do 30. juna i to onih po osnovu poreza na dobit za prošlu godinu i svih naknada koje proističu iz završnog računa privrednika.

-Svi privredni subjekti koji traže ovu olakšicu moraju podnijeti Poreskoj upravi pisanu izjavu i da dobiju od nje odobrenje- rekao je Višković u obraćanju javnosti nakon današnje sjednice Vlade.

Kada je riječ o plasmanima i kreditima IRB-a Srpske prema privrednim subjektima Srpske i dospjelim ratama koje ti subjekti imaju za april, maj i jun, Višković je rekao da će i to biti prolongirano do 30. juna.

-Ovdje je riječ o direktnim plasmanima IRB-a do 2015. godine, ali i sredstvima koja su išla preko poslovnih banaka- naglasio je Višković.

On je rekao da će polovina naknada za lična primanja članova Vlade za mart biti uplaćena na račun Fonda solidarnosti Srpske.

Višković je rekao da se svim zaposlenim u javnom sektoru, izuzev zdravstva, preporučuje da sami i na dobrovoljnoj bazi odluče o tome da li će određena sredstva od svojih neto plata uputiti prema Fondu solidarnosti.

-Naša preporuka je da to bude do pet odsto od neto plate za primanja do 1.000 KM, do 10 odsto za primanja veća od 1.000 KM. Preporuka svim izabranim i postavljenim licima iz Srpske koji obavljaju javne funkcije, rukovodećim državnim službenicima, te direktorima javnih preduzeća i slično da se odreknu dijela svoje neto plate za mart u iznosu do 20 odsto u korist Fonda solidarnosti za obnovu Srpske- rekao je Višković.