Oglas o prodaji putničkog motornog vozila putem usmene Javne prodaje – licitacije

“Javna ustanova Centar za socijalni rad Foča raspisuje Javni oglas o prodaji putničkog motornog vozila putem usmene Javne prodaje – licitacije.

JU Centar za socijalni rad Foča, putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom, prodaje putničko motorno vozilo VW GOLF 19E, 1,6 turbodizel, godina proizvodnje 1987., vozilo nije u voznom stanju, odjavljeno dana 31.05.2017.godine.

Licitacija za prodaju vozila održaće se dana 13.03.2018.godine, sa početkom u 11,00 časova u kancelariji broj: 2 u JU Centar za socijalni rad Foča.

Početna prodajna cijena vozila koje je predmet ove prodaje iznosi 300,00 KM (slovima: tristotinekonvertibilnih maraka).

Prodaja vozila se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“ bez naknadnih prigovora i reklamacija koje se odnose na stanje vozila koje je predmet prodaje.

Vozilo se može pregledati svakim radnim radom u ulici Njegoševa (ispred mesare „Leder“) u Foči u vremenu od 7,00 do 15,00 časova, uz prethodnu telefonsku najavu kontakt osobi. Kontakt osoba je Srđan Đurović, tel.br.: 065/994-525 ili 058/220-870.

Pravo učešća u postupku usmene javne licitacije imaju sva fizička i pravna lica koja prije  usmene javne licitacije, u prostorijama JU Centar za socijalni rad Foča (kancelarija broj 3), izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne prodajne cijene vozila, nakasnije 1 (jedan) sat prije početka licitacije.”

Јавни оглас за Голфа