Mladi u borbi protiv korupcije kroz projekat „Znanje in, korupcija aut“

U Foči je juče održana tribina „Šta mladi mogu učiniti za mlade“ u okviru projekta „Jačanje omladinskog aktivizma u borbi protiv korupcije: „Znanje in, korupcija aut“, u organizaciji Centra za razvoj omladinskog aktivizma i Medijskih inicijativa iz Sarajeva, uz podršku UNDEF-a.

Projekat „Jačanje omladinskog aktivizma u borbi protiv korupcije: „Znanje in, korupcija aut“ ima za cilj da ojača glas i prisustvo mladih u antikorupcijskim aktivnostima koje se trenutno provode u Bosni i Hercegovini. Na tribini su učestvovali predstavnici omladinskih organizacija političkih stranaka koje djeluju u Foči i učenici Srednjoškolskog centra Foča.

Razgovaralo se o tome kako političke partije planiraju da se bore protiv korupcije, koje su njihove aktivnosti na prevenciji korupcije, te o mladima i političkom aktivizmu.

U protekle dvije godine, od kako se sprovodi projekat “Znanje in, korupcija aut”, u njemu je učestvovalo više od 350 mladih ljudi iz deset opština u BiH, među kojima su i mladi iz Foče.

Ranije javne tribine iskristalisale su mišljenja mladih iz BiH, a najveći broj njih smatra da je korupcija najzastupljenija u zdravstvu ali i da je ima u svim porama bh. društva, kaže dirketor Centra za razvoj omladinskog aktivizma Zafir Šišić: “Najveći broj mladih naveo je da je korupcija najzastupljenija u zdravstvu a naveli su i primjere liječenja njihovih članova porodica, kada su ljekari, naravno ne svi,  otvoreno tražili određenu sumnu novca za liječenje, iako za to primaju platu.  Pored toga mišljenja smo da je korupcija izuzetno opštirna, te da je zahvatila kompletno bh. društvo”.

Korupcija je zastupljena i prilikom zapošljavanja, navodi Šišić, te je to jedan od razloga zašto obrazovani mladi ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu:

“Meni je mnogo žao kada vidim da mladi napuštaju Bosnu i Hercegovini, jer je ovo mnogo lijepa zemqa za brojnim potencijalima za razvoj. Naravno, trudimo se da dovedemo do stanja kada će se za svako radno mjesto raspisati konkurs ili javni poziv, gdje će moći da se prijave svi koji ispunjavaju uslove, i da se na kraju zaposli onaj najbolji, sa najvećim brojem bodova. To je jedini način da se otkloni stranačko zapošljavanje i promijeni mišljenje kod mladih da se mogu zaposliti samo kroz djelovanje u nekoj političkoj partiji”.

Šišić zaključuje da se protiv korupciji u BiH može boriti osvješćivanjem mladih o ovoj temi, može se boriti zajedničkim djelovanjem, izbjegavanjem i  prijavljivanjem korupcije i korupcionih djelovanja.

Izvor: Radio Foča