Leksikon biblijske egzegeze: Kapitalno djelo na srpskoj bogoslovskoj sceni

Leksikon biblijske egzegeze, čiji su autori profesori Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Rodoljub Kubat i Predrag Dragutinović, predstavljen je na Bogoslovskom fakultetu „Sveti Vasilije Ostroški“ u Foči. Kapitalna publikacija ovakvog sadržaja i obima prvi put se pojavljuje na srpskom jeziku, a u stručnoj javnosti ocijenjena je kao kruna epohe srpskog bogoslovlja.

Leksikon, u čijoj je izradi učestvovao veliki broj domaćih i inostranih stručnjaka, sadrži motive i rezultate drevnih i modernih studija Svetog Pisma, kako iz ugla teologije, tako i iz drugih uglova – filologije, filosofije, istorije.

-Riječ je o knjizi koja je prvi put u ovakvom formatu viđena na srpskoj bogoslovskoj sceni i od koje se očekuje mnogo, u smislu da će na njoj stasavati  buduće generacije oslanjajući se na njen leksički, bogoslovski i svaki drugi kapacitet. Publikacija koju do sada nismo imali, potvrda zrelosti naših akademskih bogoslovskih institucija Srpske pravoslavne crkve, generalno i naših bogoslova-rekao je koautor Zdravko Jovanović, docent beogradskog Bogoslovskog fakulteta.

Čitalac će u ovom priručniku naći dragocjene informacije o tome kako je, sa kojih pozicija i u koju svrhu Biblija bila tumačena i korišćena od vremena nastanka do danas.

-Leksikon pokazuje da Biblija ima i te kako široku relevantnost, koliko je revolucionarna, a bližim udubljavanjem u sadržaj vidi se da ona nije knjiga jednog trenutka, jedne epohe, već da daleko prevazilazi značaj konkretnog istorijskog trenutka i političko-socijalnih konotacija. Istovremeno je i poziv na dijalog-istakao je Jovanović.

Leksikon je nastao u okviru projekta “Srpska teologija u dvadesetom vijeku: istraživački problemi i rezultati” koji realizuje beogradski Pravoslavni bogoslovski fakultet, a finansira Ministarstvo za prosvjetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Odrednice je pisao veliki broj domaćih teologa, među kojima su i profesori Bogoslovskog fakulteta u Foči.

-Do sada nismo imali zastupljenu tu stručnu literaturu za izučavanje biblijskih nauka, kao što su to imali ostali veliki evropski narodi, i zbog toga je ovaj projekat veoma značajan. Leksikon će pomoći čitaocima i da pravilno razumiju i čitaju Sveto Pismo- rekao je dekan Bogoslovskog fakulteta u Foči, Vladislav Topalović.

Ova kapitalna publikacija ne sadrži samo tehničke pojmove za iščitavanje i tumačenje Svetog Pisma, već je, prema riječima profesora Bogoslovskog fakulteta u Foči Darka Đoga, koncipovana tako da čitaocima omogućava lako kretanje kroz teologiju.

Prevashodno je namijenjen teolozima, i jedan od ciljeva autora je bio ukazivanje na važnost i prisustvo Svetog Pisma u teologiji i tradiciji, ali je namjena Leksikona i te kako važna. kako za srpske intelektualce, tako i za sve čitaoce, koji kroz ovu značajnu publikaciju imaju priliku da shvate koliko je Biblija nevidljivo uticala na sve nas.

Izvor: Radio Foča