Knjiga „Svetosavlje i filosofija života“ – rasprava o ideji svetosavlja

Razgovor o knjizi „Svetosavlje i filosofija života“ profesora Bogoljuba Šijakovića, održan je u prostorijama Pravoslavno bogoslovskog fakulteta „Sveti Vasilije Ostroški“. O knjizi su pored autora, govorili i profesori Vladislav Topalović, Darko Đogo i Vladan Bartula.

U knjizi „Svetosavlje i filosofija života“ autor je izložio smisao i značaj svetosavlja, a potom preispitao međuratni kontekst ideje svetosavlja, uticaj filosofije života na ovu ideju i potencijal svetosavlja za kritiku evropske kulture kao način uspostavljanja autentične misaone pozicije.

Autor je rekao da se ova knjiga u svom središnjem dijelu bavi raspravom o ideji svetosavlja 30-ih godina 20. vijeka u Kraljevini Jugoslaviji.

-Prethodno se objašnjava kontekst u kom se kulturni život u Jugoslaviji odvijao, a zatim kako je ta ideja svetosavlja nastajala pod uticajem filosofije života, pod uticajem ruskih slavenofila Špenglera i Berksona i kako je ideja svetosavlja predlagana kao jedna evropska misao, kao jedna univerzalna ideja, istovremeno i kao ideja integralnog jugoslovenstva . Ona dakle, nije bila nikakva provincijalna, nego velika ideja jednog naroda koji je sa slavom i dostojanstvom izašao iz Prvog svjetskog rata i koji je na duhovnom planu pokušao da idejom svetosavlja odgovori na katastrofu koju je preživio – pojašnjava Šijaković.

On je dodao i da autori koji diskutuju o svetosavlju vraćaju nas Svetom Savi, jednom našem velikom uzoru kome i treba stalno da se vraćamo, jer je on osnova našeg identiteta, tačka oslonca u vremenu i prostoru i onaj kome dugujemo našu kulturu i identitet.

Prema riječima profesora Vladislava Topalovića, ova knjiga u stvari predstavlja istraživanje razvoja svetosavske ideje u razdoblju između dva svjetska rata. Znamenite ličnosti bili su nosioci jedne takve ideje, među njima sigurno najpoznatiji Nikolaj Velimirović, pa onda Justin Popović, Đoko Slijepčević, Miloš Crnjanski i mnogi drugi.

-Ideja svetosavlja poslije Drugog svjetskog rata je prilično satanizovana, i prikazana je kao jedna profašistička ideja. Međutim, to je samo u jednoj propagandi tako, dok u potpunosti ne odgovara istini. Na žalost i dan danas postoji dosta nerazumijevanja prema samom pojmu svetosavlja u dijelu srpske javnosti i u javnostima zemalja regiona – kazao je Topalović.

Profesor Bogoljub Šijaković objavio je mnoge knjige na temu filosofije, kao i preko 260 studija, članaka, bibliografija, recenzija i prikaza u domaćoj i stranoj periodici i zbornicima na srpskom, njemačkom, engleskom, francuskom, ruskom, italijanskom, slovenačkom i bugarskom jeziku. Takođe je priredio i veći broj stručnih tematskih zbornika. Urednik je i nekoliko stručnih periodičnih publikacija.

Izvor: Radio Foča