Javna rasprava o Nacrtu Strategije za mlade: Obezbijediti prostor za rad omladinskih organizacija

U Foči je danas održana Javna rasprava o Nacrtu Strategije za mlade na području opštine Foča, za period 2018-2022 godina, na kojoj su predstavnici omladinskih, studentskih i nevladinih organizacija iznijeli stavove o prioritetnim problemima mladih.

Strategiju za mlade izradilo je Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti zajedno sa skupštinskom komisijom za mlade, predstavnicima omladinskih, studenstkih i đačkih organizacija. Ona predstavlja trenutno stanje i mišljenja mladih, ali i načine rješavanja njihovih problema, u smislu nezaposlenosti, aktivizma, zdravstvene zaštite, obrazovanja, kulture, sporta i slobodnog vremena.

Istraživanje koje je sprovedeno među više od 100 mladih iz Foče pokazalo je zabrinjavajuće podatke. Naime, čak 70,9 % mladih ne vidi svjetliju budućnost u Foči, a isti procenat njih bi napustilo svoj grad i Bosnu i Hercegovinu te se preselilo u zemlje Zapadne Evrope radi zaposlenja i poboljšanja standarda života. Više od 60 % njih ne može da zasnuje porodicu niti da riješi stambeno pitanje, jer više od 50 % mladih u Foči je nezaposleno.

Stručni saradnik u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti opštine Foča Igor Ćurčić ističe da su ovi problemi regionalnog karaktera, te da lokalna zajednica ne može puno uticati na njih:

„To nije problem samo u Foči, već i u čitavoj RS, BiH i regionu. Opština po tom pitanju ne može da napravi velike promjene, ali svakako može pomoći u nekim segmentima, kao što je kultura, sport, organizovanje mladih. Na današnjoj Javnoj raspravi mladi nisu zahtijevali velike promjene u Strategiji, ali opet su istakli svoje najveće probleme“.
Jedan od najvećih problema omladinskih organizacija u Foči je nedostatak prostora u kojem oni mogu da rade i na taj način uključe više mladih u svoj rad, iako Zakon o omladinskom organizovanju to ističe kao obavezu lokalne zajednice. Mladi nisu zadovoljni ni podjelom novca iz opštinskog budžeta za omladinske organizacije.

„Mladi nemaju prostor za rad ni jasno definisan budžet. Iako se svake godine u budžetu opštine odvoji grant za mlade, koji je bio prvo 20.000 pa ove godine 40.000 naša organizacije nijednu godinu od kako postojimo nije dobila više od hiljadu maraka godišnje, i morali smo da se snalazimo za sredstva na razne načine. Mi smo se uključili u izradu Strategiju kako bi poboljšali status naše organizacije, ali i drugih omladinskih organizacija kao i sveukupan položaj mladih u Foči, jer Strategija se ne donosi da bi samo postojala na papiru“, rekao je Aleksandar Vidojević iz Asocijacija mladih Foča.

Skupštinska komisija za mlade, kroz lokalni parlament, učiniće napore da se omladinskim organizacijama u Foči riješi pitanje prostora za njihov rad. Odbornik Nikola Vuković, koji je član ove komisije, pohvalio je rad Asocijacije mladih i Omladinskog pokreta i istakao da im lokalna zajednica po ovom pitanju treba izaći u susret. Vuković dodaje i da je ovogodišnjim budžetom 40.000 maraka predviđeno za omladinske organizacije i za OK fest, ali da se sredstva trebaju ostvariti u potpunosti:

„Nedopustivo je da omladinske organizacije nemaju prostor za rad. Komisija ali i lokalni parlament uticaće na izvršnu vlast da se taj problem riješi. Pored toga omladinske organizacije imaju nekoliko dobrih projekata koje izvršna vlast treba da prepozna kao projekte koji će unaprijediti kvalitet života u Foči i zato ćemo se truditi da se grant za mlade 100% ispoštuje“.

Javnoj raspravi prisustvovali su i predstavnici Saveza studenata Medicinskog fakulteta u Foči. Predsjednik Saveza Rajko Pavlović kaže da studenti sarađuju sa omladinskim organizacijama u Foči:

„Studenti u Foči su veoma aktivni i kroz brojne aktivnosti poboljšavamo studentski standard. I u narednom periodu planirali smo saradnju sa omladinskim orgaizacijama, a zajedno ćemo organizovati studenstku radnu akciju“.

Savez studenata Medicinskog fakulteta u Foči na današnjoj Javnoj raspravi dao je prijedlog da jedna od ulica u Foči nosi ime akademika Boriše Starovića, zbog njegovih zasluga za razvoj Medicinskog fakulteta.