Fočanski graničari dobili savremenu opremu za detekciju oružja i narkotika

Svrha “Projekta za borbu protiv nelegalne trgovine oružjem u BiH”, koji sprovodi UNDP BiH, je da se nabavkom savremene opreme i savjetovanjima za službenike osnaže kapaciteti Granične policije BiH, ali i ostalih institucija u suzbijanju ove vrste kriminaliteta, istaknuto je na današnjem savjetovanju u Foči.

Koordinator projekta ispred UNDP-a BiH Bogdan Živaljević kaže da se projektne aktivnosti sprovode u pograničnim opštinama Foča, Ljubuški, Velika Kladuša, Orašje, Zvornik i Trebinje, koje su od strane Granične policije BiH prepoznate kao sredine u kojima je posebno izražen problem nelegalne trgovine oružjem.

On je istakao da je u sklopu projekta, koji finansira Vlada Njemačke, Graničnoj policiji BiH donirana najsavremenija oprema za detekciju oružja, eksploziva i narkotika, te da je organizovano deset radnih sedmica- treninga na razne teme, a jedna od tih aktivnosti je i rad policije u zajednici i njena bolja komunkacija sa ostalim strukturama.

„Ljudi sa graničnih prelaza iz raznih krajeva BiH razmjenjuju iskustva međusobno, ali i sa lokalnom policijom i predstavnicima drugih institucija, upoznaju se i razmjenjuju kontakte, da bi kasnije kada bi došlo do konretnih slučajeva nelegalne trgovine oružjem mogli lako da razmijene informaciju, jer ona je danas sve“, rekao je Živaljević.

Konsultant UNDP-a, nekadašnji službenik MUP-a Hrvatske, Mihal Šprajc kaže da se ovim projektom pokušavaju razviti procedure u skladu sa standardima EU.

„Nakon rata u BiH dosta oružja je ostalo u ilegalnom vlasništvu građana i dobar dio tog oružja se krijumčari prema zemljama zapadne i sjeverne Evrope. Potrebno je pojačati rad granične policije, opremiti je modernim tehnologijama, te edukovati ljude i prenijeti im iskustvo država iz okruženja, ali i ostalih evropskih država da bi se što efikasnije borili protiv tog vida kriminaliteta“, rekao je Šprajc.

Jedinica Granične policije Hum u Foči ovim projektom dobila je endoskop sa kamericom i detektor za eksploziv i narkotike.

Osim pripadnika Granične policije BiH, savjetovanju u Foči prisustvovali su i predstavnici Policije Republike Srpske, lokalne uprave i drugih insititucija i javnih ustanova.

Izvor: Radio Foča