Donacija za slijepa i slabovida lica u Foči iz Švedske

Međuopštinsko udruženje slijepih i slabovidih lica Foča dobilo je donaciju od donatora iz Švedske preko Biblioteke za slijepa i slabovida lica BiH.

Fočansko udruženje dobilo je dvije Brajeve pisaće mašine, pet bijelih štapova, tri lupe i dva Brajeva džepna sata za svoje članove. Direktor Biblioteke za slijepa i slabovida lica BiH Sakib Pleh ističe da ta Biblioteka već 15 godina uspješno sarađuje sa organizacijama iz Švedske koja na mnogobrojne načine pomaže udruženja slijepih i slabovidih lica širom Bosne i Hercegovine. Pleh dodaje da je dio tih donacija upućen u udruženja u Foči i Goraždu:

„Mi uspješno sarađujemo sa nekoliko organizacija iz Švedske koji obezbijeđuju donacije za slijepa i slabovida lica u našoj zemlji. Kada sam čuo kako dobro sarađuju udruženja iz Foče i Goražda, i šta im je sve potrebno predložili smo donatorima da ova pomoć dođe u te gradove“.

Pomoć za slijepa i slabovida lica kroz udruženja u Švedskoj obezbijedio je Vehbija Peksin koji je juče posjetio Međuopštinsko udruženja slijepih i slabovidih lica Foča. Peksin ističe da je fočanskom udruženju potrebna pomoć, a posebno u opremanju prostorija za njihov rad:

„Mislim da udruženju u Foči potrebno mnogo toga, ali je neophodno da im se obezbijede sredstva za sanaciju prostorija u kojima rade, jer je ovo potpuno neuslovno za ta lica. Postoji mogućnost projekata koji bi finansirale organizacije iz Švedske i sve ćemo uraditi da pomognemo fočanskom udruženju“.

Za Međuopštinsko odjeljenje slijepih i slabovidih lica Foča, koje djeluje sa skromnim finansijskim sredstvima i nedostatkom pomagala za članove svaka pomoć je dobrodošla.

„Bijelih štapova odavno nemamo i teško ih obezbjeđujemo i preko saveza slijepih RS jer ne možemo obezbijediti novac za njih. Brajeva pisaća mašina koju imamo je dotrajala i ove nove će izuzetno koristi za rad udruženja. Lupe i satovi će takođe biti od izuzetne koristi za naše članove“, rekla je predsjednica udruženja Dara Đajić koja se zahvalila donatorima.

Udruženje slijepih i slabovidih lica Foča već godinama njeguje dobru saradnju sa Udruženjem slijepih Bosansko-podrinjskog kantona. Rašid Borovac predsjednik udruženja iz Goražda kaže da njihovo udruženje dobro radi i da ima stabilno finansiranje, te da zbog toga žele pomoći i drugim udruženjima kojima je pomoć potrebna:

„Udruženje u Goraždu je u povoljnijoj situaciji, jer imamo svoje prostorije i dva zaposlena radnika u udruženju. I nama je pomoć potrebna, ali je mnogo više potrebna udruženju u Foči i mi ćemo nastaviti sarađivati“, zaključio je Borovac.

Međuopštinsko udruženje slijepih i slabovidih lica Foča okuplja slijepa i slabovida lica iz Kalinovika, Čajniča i Foče.

 Izvor: Radio Foča