Dan Civilne zaštite: Foča ugrožena klizištima i obilnim padavinama

Dan Civilne zaštite širom svijeta obilježava se 1.marta, a fočanski štab Civilne zaštite danas je, povodom, ovog dana, predstavio svoj rad, opremu kao i aktivnosti kojima su se bavili u protekloj godini. Fočanska Civilna zaštita, prema mišljenju relevantnih inspekcija, pored Bijeljinske najbolja je u Republici Srpskoj.

Opštinski štab Civilne zaštite Foča izuzetno je značajan za funkcionisanje lokalne zajednice i zaštitu ali i spasavanje stanovništva, te materijalnih dobara. Civilna zaštita objedinjava sve one službe i organizacije koje na bilo koji način mogu pomoći stanovništvu. Cilj lokalne zajednice i Opštinskog štaba Civilne zaštite je preventivno djelovanje te sprečavanje svih situacija koje mogu biti opasne po živote ljudi i njihovu imovinu, rekao je komandant štaba Civilne zaštite opštine Foča Radisav Mašić:

„To se prije svega odnosi na evidentiranje neeksplodiranih ubojitih sredstava iz proteklog rata i traženje od nadležnih da se programom deminiranja obuhvati i opština Foča. Ključne terene smo već očistili od mina, ali toga, nažalost, ima još te želimo pozvati stanovništvo na oprez prilikom kretanja kroz šumu, posebno na onim područjima za koja se se zna da su bila obuhvaćena ratnim dejstvima“.

Pored neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava veliku opasnost za opštinu Foča predstavljaju klizišta i obilne padavine. Pokazala je to karta koju je Civilna zaštita RS sačinila sa jedinicama lokalne samouprave i koja pokazuje neuralgične tačke na čitavom području Srpske. Šef opštinskog štaba Civilne zaštite i zaštite od požara Čedo Zelović kaže da je proteklih godina zabilježeno nekoliko klizišta koja su većinom sanirana, ali da opština Foča ima i opasnost od velike količine padavine koje mogu prouzrokovati izlivanje rijeka i poplave:

„Kada su u pitanju padavine opština Foča je u samom vrhu opasnosti, dok smo srednje ugroženi kada su u pitanju poplave. Imamo veliki broj vodotoka, a često dobijam i pitanje u vezi brane HE Piva, da li postoji mogućnost njenog pucanja. To je betonska  brana je ugrađena u stijene i po mišljenjima stručnjaka ne postoji mogućnost njenog pucanja, ali postoji mogućnost povećanja vodostaja u jezeru i samim tim povećanja vodostaja rijeka nizvodno od brane, što može usloviti poplave. Mi djelujemo preventivno, spremni smo da se odbranimo od opasnosti i da u svakom momentu upozorimo stanovništvo“.

Speleospasilačka služba Republike Srpske, stanica Foča, koja djeluje u okviru Civilne zaštite raspolaže opremom i ljudstvom koji mogu pomoći stanovništvu kada god je to potrebno. Načelnik službe u Foči Miloš Jakić ističe da u prošloj godini, pored izvlačenja povrijeđenih iz kanjona rijeke Bistrice prilikom saobraćajne nezgode, nisu imali većih intervencija:

„Prošle godine nismo imali većih intervencija, osim te prilikom saobraćajne nezgode na putu kroz kanjon rijeke Bistrice. Opremljeni smo dobrom opremom koja nam omogućava da uvijek brzo reagujemo kada je neko u opasnosti, a i redovno izvodimo vježbe kako bi bili još spremniji za djelovanje“.

Povodom Međunarodnog dana Civilne zaštite, opštinski štab je dodjelio zahvalnice institucijama i pojedincima za uspješnu saradnju sa jedinicama i subjektima značajnim za zaštitu i spasavanje i nesebičnu pomoć u jačanju sistema civilne zaštite, među kojima i je Centar za kulturu i informisanje Foča.

Izvor. Radio Foča